Regeringen sätter upp mål om fler lokala poliser

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2023-12-27

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) anser att polisen under året gjort framsteg i kampen mot det grova våldet.

Under nästa år vill regeringen att polisens lokala närvaro ska öka i hela landet.

Strömmer vill inte säga att han är nöjd med polisens resultat under 2023, eftersom ”vi aldrig kan vara nöjda”, så som samhällsutvecklingen ser ut.

Men han pekar på att polisen genom att arbeta på nya sätt nått ”stora framgångar” när det gäller skjutningar och sprängningar. Många har gripits, stora vapenbeslag gjorts och många grova våldsbrott förhindrats.

– Det verkar också som att man fått upp brottsuppklarningen när det gäller det grova våldet, säger justitieministern.

TT: Men är du nöjd?

– Jag ska säga så här, varje dag går det 37 000 polisanställda till jobbet och gör ett fantastiskt arbete, säger Strömmer.

– Det har polisen anledning att känna sig stolt över och medborgarna anledning att känna sig hoppfulla kring.

Fler lokalpoliser

Den nya polisledningen har fått en rad olika förändringsuppdrag av regeringen. Nu kommer ett till i regleringsbrevet för 2024. Regeringen sätter där upp ett nytt mål om att polisens lokala närvaro ska öka i hela landet.

– Fler poliser ska vara närvarande på gator och torg, nära medborgarna, nära den brottsligheten som drabbar medborgarna i vardagen, säger Strömmer.

Utgångspunkten är, enligt ministern, att antalet poliser ska öka i varje lokalpolisområde.

Förutom fler synliga poliser, så vill regeringen också att fler vardagsnära brott utreds och klaras upp och att väntetiderna för att nå polisen per telefon kortas.

De senaste åren har tillväxten på polisens nationella avdelningar varit procentuellt sett större än i polisregionerna och inte heller inom regionerna har lokalpolisområdena haft den största tillväxten, trots tidigare regeringars intentioner.

– Den tillväxt som vi nu ser framför oss ska inte ske på toppen, nationellt eller regionalt i första hand, utan att den ska ske lokalt, säger Strömmer.

Den moderatledda regeringens nya mål är ännu inte särskilt konkret. Det nämns till exempel inte hur många fler områdespoliser som ska till eller hur korta svarstiderna på telefon ska få vara.

– De måste översättas i konkreta siffersatta mål och tids- och åtgärdssättas. Allt det ligger i det uppdrag som den nya polisledningen fått.

Nå EU-snitt

Sedan flera år tillbaka har polisen ett övergripande mål om att från 2015 års nivå växa med 10 000 polisanställda, till drygt 38 200 innan 2025. I oktober var antalet 37 302, varav 23 054 var poliser och resten civilanställda.

Polisen vill att av målet på 38 200 anställda inom polisen, så ska 26 000 vara poliser, vilket kan bli svårt att nå.

Regeringen vill att polisen ska fortsätta att växa även efter att det målet nåtts och jobbar med ett nytt mål om att Sverige ska nå samma polistäthet som snittet i EU-länderna.

Strömmer kan dock i dag inte säga vad ett sådant mål skulle innebära för antalet poliser i Sverige. Det är något polisen fått i uppdrag att räkna på.

– Jag vill att vi ska kalibrera och få samma bild som polismyndigheten innan vi kvantifierar målet, säger Strömmer.

Enligt Eurostat var EU-snittet 335 poliser per 100 000 invånare under åren 2019-2021, medan Sveriges siffra var runt 240 poliser. Men olika länder har olika sätt att räkna och olika typer av polis.

När det nya EU-målet ska vara uppnått beror på hur det kvantifieras, men Strömmer tippar på år 2030, plus eller eller minus nått eller några år.