Svenska gränskontroller totalsågas av EU

EU totalsågar Sveriges gränskontroller.

I en ännu inte publicerad rapport uppmanas till ”brådskande åtgärder” för att ta itu med problemen.

– Det är alltid lätt att i efterhand vara efterklok, säger chefen för Gränspolisen Patrik Engström till Ekot.

De svenska kontrollerna av yttre gräns fick skarp kritik i en Schengen-rapport som blev känd i september.

– Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten, sa en poliskälla till Kvällsposten.

Åtgärder brådskar

I rapporten pekades kontrollerna ut som dåligt bemannade, arbetsmetoderna uppgavs vara undermåliga och de som arbetar saknar rätt utbildning.

Nu uppger Ekot att en ny och ännu icke offentliggjord rapport från EU-kommissionen målar ut situationen som än värre.

Men i rapporten sågas också hela den svenska uppbyggnaden och organisationen kring gränskontrollerna.

”Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer”, skriver man i rapporten enligt Ekot.

Telefonerna fungerar inte

Utöver den övergripande kritiken får Sverige kritik för en rad mer specifika missförhållanden:

  • Personal har inte tillgång till rätt databaser för att göra sökningar i.
  • Båsen där kontrollanterna sitter är placerade på så sätt att det är svårt att upptäcka misstänkta beteenden hos resenärerna.
  • Båsen saknar insynsskydd så att passagerare kan se kontrollanternas skärmar.
  • Problem med teknik, bland annat finns problem med att telefonerna inte fungerar.
  • Kontrollpersonal på Arlanda känner inte till profileringslistor och riskindikatorer som finns för att upptäckta återvändande jihadister.

Den nationella chefen för gränspolisen Patrik Engström, säger att arbetet med gränskontrollerna halkat efter för att Sverige sedan 2000 satsat på andra saker än de yttre gränskontrollerna. Han räknar med att det kommer att ta upp till fem år att åtgärda alla problem.

– Det är naturligtvis extremt bekymmersamt och allvarligt att vi inte uppfyller Schengenkraven. Men inriktningen för oss är ju naturligtvis helt klar. Det är väl klart att Sverige ska leva upp till Schengens alla krav på yttre gränskontroll, säger Patrik Engström till radion.

Publisert:

LÄS VIDARE