Försäkringskassan

Försäkringskassan lovar bättring

Av: 

Joachim Kerpner

Foto: Stefan Jerrevång

NYHETER

Kvaliteten ska öka när sjukförsäkrades arbetsförmåga bedöms, lovar nu Försäkringskassan.

Ett ny utredningsmetod börjar användas på försök i september.

Nu blir de sjukas egna berättelser viktigare i bedömningarna.

2. Ulf Kristersson.

I dag är bedömingen av sjukförsäkrades arbetsförmåga rena gungflyet. Bedömningen görs inte efter några tydliga riktlinjer. Dessutom väger försäkringsmedicinska rådgivares (läkare som anlitas för att tolka andra läkares läkarintyg) yttranden tungt.

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan nu tagit fram riktlinjer för hur bedömningen av den sjukförsäkrades arbetsförmåga ska göras.

”Måste förtjänas”

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger:

- Förtroende skapas inte genom kortsiktiga reklamkampanjer, utan måste förtjänas genom långsiktigt och mångsidigt arbete. Försäkringskassans rapport om en ny metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga är ett viktigt steg, säger socialförsäkringsmininster Ulf Kristersson.

Bedömningen ska ske i tre steg: en självrapport (som den försäkrade själv fyller i), befintliga medicinska underlag och en verifierande undersökning utförd av en bedömningsläkare.

”Gedigna bedömningar”

- Vi hoppas att det ska komma gedigna bedömningar till Försäkringskassan, som det ska krävas mycket för att ifrågasätta, säger Jan Larsson, projektledare på Försäkringskassan.

Behovet av försäkringsmedicinska rådgivare som tolkar läkarintyg minskar troligen. Dessa rådgivare har ofta kritiserats av sjukförsäkrade, som menar att de är för tuffa i sin bedömningar.

Enligt Jan Larsson blir bedömningsläkarnas möjligheter att göra självständiga bedömningar stora:

- Bedömningsläkarna ska göra fristående bedömningar. De kontrakteras för att göra undersökningar åt Försäkringskassan, som autonoma företrädare för sin profession, säger Larsson.

”Göras tydligare”

Han konstaterar att den enskilde även i dag får frågor om hur han/hon ser på sin sjukdom, men inte i en självrapport:

- Man efterfrågar den enskildes uppfattning. Men vi vill att det ska göras tydligare. Vi hoppas att den enskilde ska uppleva en större grad av delaktighet i processen.

Jan Larsson menar att rättssäkerheten i bedömningen av arbetsförmågan nu ökar:

- Fler kommer att bli bedömda med god kvalitet, säger han.

ANNONS EXTERN LÄNK

50% rabatt på presenter varje dag hos Cervera – missa inte alla klipp

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Försäkringskassan

Ulf Kristersson