De har förändrat våra liv

NYHETER

Här är tidigare vinnare och deras viktiga upptäckter

Foto: Nobelpristagaren Robert Edwards träffade 2008 Louise Brown, till höger med sin son Cameron, på 30-årsdagen av den lyckade provrörsbefruktningen med hans metod. Mellan Edwards och Louise står Louises mamma Lesley.

Upptäckterna som prisas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin har stor betydelse för mänskligheten.

Fyra miljoner barn hade inte blivit till utan provrörsbefruktning, som belönades förra året.

Några av de tidigare vinnarna har fått extra uppmärksamhet i media för sin banbrytande forskning.

Förra året fick Robert G Edwards priset i fysiologi för att han utvecklat metoden med IVF - in vitro- fertilisering eller provrörsbefruktning som man säger i dagligt tal - där ägg plockas från mogna äggblåsor på kvinnans äggstock och befruktas utanför kroppen.

I början ansågs han som galen och fick varken stöd av andra forskare eller finansiellt stöd. Det första barnet som kom till med metoden – Louise Brown – föddes år 1978 i England.

Sedan dess beräknas ytterligare cirka fyra miljoner barn i världen blivit till med hjälp av provrörsbefruktning fram till år 2010.

Den första IVF-graviditeten i Sverige skedde 2001 och det första svenska IVF-barnet föddes 1992. Antalet fullständiga IVF-behandlingar i Sverige har sedan dess ökat från 3 000 till 13 000 år 2008. Tack Nobelpristagaren för det!

zur Hansen upptäckte farligt virus

2009 gick priset till Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak för upptäckten hur kromosomerna skyddas av telomerer och enzymet telomeras.

2008 gick halva priset till Harald zur Hausen för hans upptäckt att humant papillomvirus orsaka livmoderhalscancer. Och numera kan unga flickor vaccinera sig mot viruset och på så sätt skydda sig både mot viruset och mot livmoderhalscancer. Den andra delen gick till Françoise Barré-Sinoussi and Luc Montagnier för deras upptäck av humant immunbristvirus.

Hittade magsårets orsak

2005 tilldelades priset  Barry J. Marshall and J. Robin Warren för deras sensationella upptäckt av bakterien Helicobacter pylori och dess roll vid magkatarr (inflammation i magsäcksslemhinnan) och magsår.

Tack vare upptäckte kunde man avskriva den seglivade myten om att magsår orsakades av stress. Bakterien var boven vilket innebar att man kunde behandla sjukdomen med antibiotika.

1997 fick Stanley B. Prusiner priset för sin upptäckt av Prioner – en ny biologisk princip för infektion.

Många upptäckter har revolutionerat vården avsevärt, som datortomografin - skiktröntgen med hjälp av datorerer – som utvecklades av Allan M. Cormack  och  Godfrey N. Hounsfield och som fick priset för detta 1979.