Marcus är tiotre plus tvåttiofem år

NYHETER

Ett ögonblick...

... Marcus Claesson, 38, kommunalråd (FP) i Mölndal, vad blir 5+6?

Foto: Marcus Claesson motionerar om att byta talsystem.

– Hurså?

Kan du inte bara svara på frågan?

– Nej, jag vet inte om jag vill svara på sådana frågor.

Vad blir 10+7+4 då?

– Ja, hurså?

Jo jag tänkte på det här med den perfekta talraden och det ...

– Jaha, du menar motionen till landsmötet, ja, ja.

Så vad blir 5+6 då?

– Ja det blir ju tioett.

Och vad blir 10+7+4?

– Ja det blir ju tvåttioett.

Du har ju uppenbarligen någott på gång, kan du inte förklara vad du håller på med?

– Många yngre språk har konstruerat sin talrad logiskt från första början. Men i och med att många språk i Europa är äldre, och vi har tagit influenser från Tyskland och germanska språk, så har vi en annan talrad som inte är logiskt uppbyggd.

Du har lämnat en motion om det här till Folkpartiets landsmöte, skulle du vilja vara snäll och räkna till trettio på det logiska sättet?

– Det börjar efter tio så: tioett, tiotvå, tiotre, tiofyra, tiofem, tiosex, tiosju, tioåtta, tionio, tvåttio, tvåttioett, tvåttiotvå, tvåttiotre, tvåttiofyra, tvåttiofem, tvåttiosex, tvåttiosju, tvåttioåtta, tvåttionio, trettio.

Hyser du några förhoppningar om att FP kommer att driva frågan om den perfekta talraden?

– Nej.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Fred på jorden.