Räknar uppåt – mot 7 miljarder

Kring månadsskiftet föds världsmedborgare nummer 7 000 000 000

Enligt FN:s beräkningar kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden före år 2050 och tio miljarder i slutet av århundradet.
Enligt FN:s beräkningar kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden före år 2050 och tio miljarder i slutet av århundradet.

Snart är vi sju miljarder människor i världen.

Men det får konsekvenser.

Problemlösningen: folk i rika länder måste ändra livsstil.

Kring månadsskiftet föds världsmedborgare nummer 7 miljarder.

Eftersom folkräkningarna är osäkra i många länder vet ingen exakt när det faktiskt inträffar, men FN har bestämt att det är på måndag.

Med en större världsbefolkning följer problem.

I september lanserade FN ett världsprojekt för att länder och organisationer tillsammans ska försöka lösa dem. En av de största svårigheterna är att allt fler ska dela på jordens resurser.

”Går inte att skylla ifrån sig”

– Men det går egentligen inte att skylla ifrån sig på att vi blir fler. Vi i den rika delen av världen måste förstå att det är vår livsstil som inte är hållbar, säger meteorologen Pär Holmgren, som föreläser om klimatförändringar och hållbarhetsutveckling.

Anders Molin, hälsorådgivare på biståndsorganisationen SIDA, håller med.

– Problemet är inte att fattiga kvinnor i Afrika föder sex barn var, det är hur vi i västvärlden lever. Det blir en väldigt konstig retorik om man kopplar problemet till de fattiga, säger han.

Ökningen stannar av

Invånarantalet i världen kommer dock inte alltid att fortsätta stiga – förutsatt att kvinnor i genomsnitt inte föder fler än 2,1 barn.

I 80 av världens länder har målet redan nåtts, under senare halva av 2010-talet väntas siffran vara ett medeltal för hela världen.

Antalet världsmedborgare kommer dock att fortsätta öka i några årtionden eftersom det kommer finnas väldigt många unga som föder barn, innan utvecklingen stagnerar.

Blir bara tio miljarder

Enligt FN:s beräkningar kommer vi att vara nio miljarder människor på jorden före år 2050 och tio miljarder i slutet av århundradet.

Men sedan blir vi inte fler.

– Förut var de panikslagna och trodde att vi skulle bli 20, 30, 40 miljarder, men nu vet man att befolkningen kommer att stanna kring tio miljarder, säger Anders Molin.

Publisert: