Vilka färger finns i regnbågen?

Regnbåge över Stockholm.
Regnbåge över Stockholm.

I regnbågen finns alla färger som ögat kan uppfatta. Det vill säga ljus i våglängder mellan 400 och 00 nanometer. Från rött till violett.

De färger i regnbågen som är lättast att skilja åt är dessa sju: Rött, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.

Regnbågen – ett optiskt fenomen

Oftast kan man se en regnbåge när solen lyser samtidigt som det regnar. Fenomenet uppstår i atmosfären när solljuset bryts och reflekteras i vattendropparna.

Enligt gammal folktro finns en skatt vid regnbågens slut, men i själv verket är regnbågen en cirkel och har därför inget slut.

Detta beror inte på för att vattendropparna är runda som man kanske skulle kunna tro. Istället beror det på att vinkeln från bågens centrum och den yttersta röda linjen alltid är konstant (42 grader) – från där du står. Du är som en cirkelpassare och regnbågen är egentligen helt rund, vilket man kan se om man befinner sig högt uppe på ett berg.

Alla vattendroppar i regnmolnet belyses lika mycket av solljuset, och reflekterar färgerna på insidan av droppen så att de separeras. Men du ser bara dem som har ”rätt” vinkel i förhållande till dig.

Ordningen på färgerna i regnbågen

Färgerna hamnar bredvid varandra på det viset eftersom det vita solljuset egentligen är en blandning av alla färger i som finns i regnbågen.

Färgerna bryts olika mycket när ljuset skär genom gränsytan mellan luft och vatten. Ordningen på färgerna i regnbågen är alltid samma vilket beror på att ljuset kommer från olika håll och därför bryts olika mycket av vattendropparna.

Dubbel regnbåge

Ibland kan solljuset reflekteras två gånger i vattendropparna vilket ger en dubbel regnbåge, som oftast lyser lite svagare. Detta kallas även sekundär regnbåge. Den sekundära regnbågen ligger utanför den primära regnbågen. När detta sker reflekteras ljuset två gånger och därför blir färgerna i den sekundära regnbågen omvända, det vill säga rött lyser innerst och blått lyser ytterst.

Källor:

NE.se

smhi.se

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN