Så hittar bina sina blommor

NYHETER

LONDON

Bin kommunicerar genom att dansa - det är en teori bland insektsexperter.

Forskare tror nu att den teorin är alldeles sann.

Det har man bevisat genom att limma små antenner på försöksbin.

Dansant krabat.

Forskare vid Institutet för forskning på odlingsbara grödor (IACR) i Harpenden i Hertfordshire i Storbritannien genomförde ett experiment för att slå fast om bin verkligen kommunicerar genom att dansa.

Man har tidigare trott att bin som hittar en riktigt näringsrik plats "berättar" detta för de övriga bina i kupan genom att röra på kroppen - ett slags kommunikativ dans.

Visst dansar bina

Forskarna vid IACR limmade de små antennerna på bin i en kupa. De såg sedan till att andra bin från kupan placerades på en plats ett stycke bort där det fanns sackaros, den sockerlösning många växter innehåller.

När bina som fick sackarosen återvände till sina kompisar i kupan, de som alltså hade antenner, så dansade de.

Inga bin skadades

Forskarna ville sedan se om "antenn-bina" skulle flyga mot platsen där sockerlösningen fanns.

Forskarna mätte alltså, via radioantennerna, hur många bin som flög mot platsen med sackaros.

Insektsexperten Alan Smith säger i Daily Mail:

- Det vi kan säga är att när bina sett dansen så flyger de mot området där det finns sackaros.

Efter experimentet kunde forskarna ta bort antennerna utan att skada experimentbina.

Leif Kasvi