Kvinnor har annorlunda symptom vid stroke

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Fel diagnos kan äventyra effektiv behandling de första viktiga timmarna

Kvinnor som tas in akut för stroke rapporterar ofta helt andra symptom än vad männen gör.

Skillnaden kan förleda personalen att bortse från stroke som diagnos de första viktiga timmar då behandlingen är effektivast, enligt en amerikansk studie.

Rapporten bygger på intervjuer med 1 124 män och kvinnor som togs in på tio sjukhus i Texas och fick diagnosen stroke.

- De flesta läkare håller sig av tradition till symptom som bygger på studier av äldre, vita män, säger Lewis Morgenstern vid University of Michigan som lett undersökningen.

Hicka och andnöd

Han lät sina studenter intervjua antingen patienten själv, eller anhöriga, om vilka symptom som föregått sjukhusbesöket. De noterade 14 olika symptom varav några av de klassiska som plötsliga känselförändringar, motoriska störningar, talförlust och synrubbningar.

Men där fanns även andra symptom som traditionellt inte räknas in i bilden av stroke som huvudvärk, smärtor i ansikte och lemmar, illamående, hicka, bröstsmärtor och andnöd.

De icke traditionella symptomen noterades oftare för kvinnorna - 28 procent mot 19 procent för männen. Könsskillnaden var särskilt tydlig vad gällde olika smärtsensationer med 12 procent för kvinnorna och 8 procent för männen och förändrad medvetandenivå med 17 respektive 12 procent. Männen rapporterade oftare balanssvårigheter, 20 procent mot 15 procent, och muskelsvaghet.

Morgenstern kan se två möjliga förklaringar till skillnaden:

- Det kan finnas biologiska orsaker till att stroke i samma del av hjärnan orsakar olika symptom hos män och kvinnor. Det kan också vara så att män och kvinnor beskriver sina symptom på olika sätt.

Kvinnor väntar längre

Morgenstern har i en tidigare studie funnit att det tar längre innan kvinnor söker sig till sjukhus efter stroke än män. När de väl kommit dit tar det längre tid för dem att tillfriskna än för män med stroke av samma svårighetsgrad.

Enligt Morgenstern har ''många äldre kolleger'' svårt att tro att det skulle finnas skillnader mellan könen:

- Men det bekymrar mig inte. Huvudsaken är att när någon tas in akut på sjukhus måste en erfaren sköterska eller läkare genast kunna avgöra om patienten drabbats av stroke och sätta in behandling.

Studien publiceras i The Lancet (021102)

Thomas Lindroth/TT

Publicerad: