– Inte beredda att öka människors otrygghet

Det blir inga förändringar av anställningstryggheten i Sverige.

I dag satte Moderaterna ner foten med udden riktad mot övriga alliansen.

– Vi är inte beredda att göra reformer som ökar människors otrygghet, säger finansminister Anders Borg.

"Trygga den svenska modellen" stod det i ljusblått bakom statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg. Budskapet var tydligt: Får Moderaterna även i fortsättningen bestämma blir det inga förändringar av arbetsrätten eller turordningsreglerna.

– Om vi håller ihop kring en svensk modell så skapar det en sammanhållning i det svenska samhället. Vi tror också att utformningen av den svenska arbetsrätten bidrar till att uppmuntra fler äldre att stanna kvar i arbetslivet, säger Fredrik Reinfeldt.

Både Centerpartiet och Folkpartiet tänker gå till val på ändrade turordningsregler. Centern vill bland annat helt avskaffa reglerna för företag med högst nio anställda. Partiet vill även att kompetens ska väga tyngre vid uppsägningar.

Folkpartiet vill att alla företag, inte bara de små, ska få undanta två personer från turordningsreglerna. Kristdemokraterna är inne på samma linje.

Skapar inte många jobb

Verkningslöst, var i dag budskapet från Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. De hade räknat på båda förslagen och kommit fram till att jobben som därmed skulle kunna skapas inte är särskilt många.

– Det finns ingen forskning som säger att ett stramt anställningsskydd leder till högre sysselsättning, säger Anders Borg.

Kan Centerpartiet och Folkpartiet glömma sina förslag om en uppluckrad arbetsrätt?

– Vi har levt tillsammans i många år nu. Vi uttrycker oss aldrig kategoriskt. Vi har respekt för varandra. Men Moderaterna är mycket tydliga i hur våra utgångspunkter ser ut, säger Fredrik Reinfeldt.

– Under ens svår kris har vi sett hur svensk arbetsmarknad och ekonomi har större flexibilitet än de flesta andra länder. Då måste vi bevara denna trygga modell, utveckla den i mindre detaljer och satsa på annat för att grunda vår jobbpolitik. Det kommer jag att argumentera för gentemot alliansvännerna-

Smärre förändringar

Några förslag till smärre förändringar på arbetsmarknaden hade de ändå han ändå med sig i dag.

Provanställningarna förlängs från dagens sex månader till tolv månader.

Arbetsgivarnas kostnad vid tvist om uppsägning ska begränsas. Det kan vara tekniskt komplicerat och måste utredas.

Lärlingskontrakt bör införas som en ny typ av tidsbegränsad anställningsform för elever som går i gymnasial lärlingsutbildning. Lönevillkoren ska bestämmas i kollektivavtal.

Medlingsinstitutet ska förstärkas.

Aftonbladets bloggar
Publisert:

LÄS VIDARE