Oklart om stoppet av läckan håller

NYHETER

Lera och skrot har stoppat oljeflödet ut i Mexikanska golfen, men den stora frågan är nu om det kommer att hålla.

Senast på lördagen kommer det att stå klart om operationen lyckats eller ej.

Efter ett stopp på 16 timmar fortsatte BP att spruta ner lera i försöket att stoppa det som nu beskrivs som den värsta oljekatastrofen i USA:s historia.

Under stoppet utvärderades resultatet av metoden top kill.

"Inget har gått fel"

– Ingenting har egentligen gått fel, sade BP-chefen Doug Suttles och beskrev stoppet som nödvändigt för att kontrollera trycket.

BP har nu bekräftat att man haft framgång i att stoppa utflödet av olja och gas. Samtidigt betonar bolaget att det återstår att se om det kommer att hålla, och att de närmaste dygnen kommer att bli avgörande.

Förutom lera har BP också pumpat ner annat material, skrot och bitar av gummi.

Obama på plats

På fredagen anlände president Obama till Louisiana för att inspektera oljeskadorna. Han fortsatte med de hårda tongångarna mot BP, med nytt bränsle sedan nya data visar att oljan kan ha läckt ut fyra gånger så fort som tidigare beräknat.

Den nya siffran ligger på 12 000 till 19 000 fat om dagen, mot tidigare 5 000 fat. Obama antyder att BP försökt förminska omfattningen av den ekologiska och ekonomiska katastrofen som drabbat Louisiana, Alabama, Mississippi och Florida.

Norrmän vittnar om fusk

I en artikel i den norska tidningen Dagbladet hävdar norrmän som deltagit i räddningsarbetet i Mexikanska golfen att både BP och USA:s kustbevakning försökte tysta ned omfattningen av oljeläckaget. Norska fartyg var bland de första som deltog i räddningsarbetet efter explosionen på oljeriggen.

– BP kom med direkta lögner och propaganda, säger en av norrmännen till Dagbladet. De vill inte framträda med namn.

Norrmännen säger att videoupptagningar från miniubåtar visade en helt annan verklighet än den som beskrevs utåt.

Mer olja rann ut

Två dagar efter olyckan fick norrmännen se direktöverförda bilder på läckande olja. Fem dagar efter explosionen hette det att det läckte 1 000 fat olja per dygn, och tre dagar senare 5 000, en siffra som BP in i det sista höll fast vid. Men norrmännen kunde inte få de officiella siffrorna att stämma med vad de såg på bilderna av läckaget.

– Alla kunde se att det var stora mängder som rann ut. Det enda vi var oeniga om var hur mycket mer det var än vad som sades, säger en av norrmännen.

Sheila Williams vid BP:s huvudkontor i London säger att företaget inte vill spekulera i hur mycket olja som läckt och att BP inte kan ta ansvar för uppgifter från USA:s kustbevakning.

TT-AFP-Reuters