Mattias Flink får tidsbestämt straff

NYHETER

Släpps tidigast sommaren 2018

Mattias Flink, 40, får sitt livstidsstraff tidsbestämt till 36 år, enligt beslut i Göta hovrätt.

Han kan tidigast bli fri sommaren 2018.

Foto: Mattias Flink

Mattias Flinks advokat Johan Eriksson tycker att straffet är "väl strängt" med tanke på de speciella förhållanden som rådde vid gärningen. Därmed avser han att Flink konstaterats ha varit i ett psykotiskt tillstånd när han avlossade skotten.

– Men det är ju skönt att han får tidsbestämt i alla fall och att man inte ansett att frågan är för tidigt väckt, säger Eriksson.

Villkorlig frigivning

Nu har Flink, som hittills har avtjänat 16 år av sitt straff, drygt åtta år kvar att avtjäna, enligt reglerna om villkorlig frigivning.

De fastslår att intagna på anstalt som dömts till längre än en månads fängelse, vanligtvis avtjänar två tredjedelar av sitt straff. Sedan blir de villkorligt frigivna.

Det innebär att Kriminalvården (KV) måste börja planera för hans utslussning samt ge honom fler och längre permissioner.

Sköt ihjäl sju

Mattias Flink var 24 år när han i juni 1994 sköt ihjäl sju personer nära Dalregementet i Falun där han var förlagd. Han hade bråkat med sin flickvän och var kraftigt berusad vid tillfället.

Flink dömdes till livstid för sju mord och tre mordförsök. Han sitter på den slutna anstalten Beateberg söder om Stockholm.

Överklagade

I somras bestämde tingsrätten att hans straff ska tidsbestämmas till 32 år, vilket med reglerna om villkorlig frigivning innebar att Flink kunde bli en fri man om fem år, sommaren 2015.

Men åklagaren överklagade tingsrättens beslut och ville se ett ännu längre straff. Nu har alltså Göta hovrätt tidsbestämt straffet till 36 år, jämfört med tingsrättens 32 år.

Förlängde

Att hovrätten beslutade att förlänga straffet, jämfört med tingsrättens beslut, motiveras med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde.

Enligt Göta hovrätt är risken att Mattias Flink återfaller i våldsbrottslighet låg. Att han dessutom har medverkat till att främja sin anpassning i samhället och skött sig, talar för omvandling enligt rätten.