Rödgröna kritiserar de hårda sjukreglerna

avLouise Lundström

Kommer att förändra om de kommer till makten

Den borgerliga alliansen har ändrat reglerna för sjukersättning.

Färre personer ska vara sjukskrivna och fler ska in på arbetsmarknaden.

Men den rödgröna oppositionen är kritisk och eniga om att systemet återigen kommer att förändras om de kommer till makten.

– Det här är ett hjärtlöst sätt att föra politik på, det leder inte till fler jobb utan folk blir bara fattigare och hamnar mer utanför, säger Ibrahim Baylan, partisekreterare för socialdemokraterna.

När den nuvarande regeringen kom till makten var man tydliga med att fler människor skulle ut på arbetsmarknaden. Ett av stegen var att göra om kraven för sjukersättning. De med tidsbegränsad sjukersättning skulle in i åtgärder hos arbetsförmedlingen.

Redan då riktade de rödgröna stark kritik mot den borgerliga alliansen.

– Vi tycker inte att det här förslaget är bra. Vi röstade emot de här förändringarna mycket för att man hastade igenom dem istället för att göra en ordentlig parlamentarisk utredning, säger Gunvor G. Eriksson, miljöpartiets talesperson för socialförsäkringsutskottet.

Även vänsterpartiets talesperson i utskottet, Lise Lotte Olsson, säger att man tidigt ifrågasatte förslaget.

– Arbetsförmedlingen är inte till för att ta hand om sjuka människor och de här människorna är ju sjuka. Så det säger sig självt att det inte fungerar, säger Lise Lotte Olsson, vänsterpartiets talesperson för socialförsäkringsutskottet.

Rödgröna vill förändra

Det finns en överenskommelse mellan de rödgröna partierna om att systemet ska förändras om e kommer till makten.

De personer som Aftonbladet talat med säger alla att "stupstocken" ska bort vilket innebär att den bortre gränsen för hur länge man får vara sjukskriven ska försvinna.

Partierna talar alla om att man ska individualisera bedömningen av sjuka. Och anpassa åtgärderna efter vilket behov den enskilda personen har.

Miljöpartiet vill också att man ska kunna anpassa sjukskrivningen individuellt.

– i dag kan man bara vara sjukskriven på 25, 50 eller 75 procent, vi vill att det där ska vara mer individanpassat. Vi vill också att man ska kunna studera på deltid kombinerat med en sjukskrivning vilket man inte kan idag, säger Gunvor G. Eriksson.

Individanpassad rehabilitering

Vänsterpartiet säger att de vill att människor som nu utförsäkrats ska tillbaka in i försäkringen om de kommer till makten. Det ska de göra genom individanpassad rehabilitering som bygger på den enskilda människans diagnos, ålder kön och andra faktorer som kan spela in.

Miljöpartiet vill genomföra ett system där alla har rätt till en uppföljning efter 90 dagars sjukskrivning och att så många som möjligt ska kunna arbeta, den tid de klarar av. Det ska bland annat genomföras med hjälp av lönebidragstjänster och genom att man diskuterar hur fler sjuka och funktionsnedsatta kan komma in på arbetsmarknaden.

Vill upphäva reglerna

Ibrahim Baylan kallar den borgerliga alliansens förändringar i sjukförsäkringssystemet för "ett politiskt experiment".

– Det här har inte lett till jobb, istället har det gett lidande och frustration och en stark känsla av skuld hos dem som är sjuka. Det gynnar varken de människorna eller vårat land. Vi vill att man ska upphäva reglerna, att man inte ramlar ur sjukförsäkringen, säger han.

Socialdemokraterna vill att människor ska få stöd att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden genom flera åtgärder, bland annat genom att öka resurserna för rehabilitering och stödåtgärder.

– Arbetsgivarna står inte på kö för att ge de här människorna jobb. Vi måste se till att människor som är sjuka får ersättning och ge dem som kan arbeta hjälp och stöd för att komma in på arbetsmarknaden, säger Ibrahim Baylan.