Aktivisterna förda till flygplatsen

Fartyget bordades på lördagsmorgonen

Stockholm. Fartyget Rachel Corrie bordades i går morse av israelisk militär.

Israel utfärdade tre varningar om att de skulle vända. Men när fartyget fortsatte styra mot Gazas kust tog israelisk militär kontroll över skeppet och tvångsbogserade det till Israel.

Samtliga aktivister har deporterats under söndagen.

Enligt flera olika uppgiftslämnare skedde en bordning av Rachel Corrie redan klockan 04.44 på lördagsmorgonen, svensk tid, efter att fartyget under natten förföljts av tre israeliska stridsfartyg.

Israeliska armén förnekade dock bordningsuppgifterna till AFP men bekräftade att de genskjutit Rachel Corrie.

Klockan åtta i går morse låg israeliska styrkor i vägen för skeppet och några minuter före tio gick en israelisk talesperson ut med uppgiften att Rachel Corrie befann sig knappt fem mil från kusten.

Bogserades

Några minuter före elva uppgav Free Gaza att skeppet höll på att tvångsbogseras till Asdod, men att alla ombord var oskadda.

– Uppgifterna kommer från människor ombord på Rachel Corrie. Det finns sex människor ombord som arbetar för fredsorganisationen Perdana och någon av dem har lyckats att smuggla ut meddelandet, säger Greta Berlin på Free Gaza till Aftonbladet.

Cirka tjugo minuter i tolv uppgav IDF, Israeli Defence Ministry, att soldater bordat fartyget. IDF tillägger att bordningen ”skett med tillstånd”, något som Free Gaza förnekar.

Klockan 16.45 på lördagen meddelade IDF att Rachel Corrie anlänt till hamnen i Ashdod. De 19 personer som var ombord kommer enligt IDF nu att överföras till behöriga myndigheter och lasten kommer att genomsökas innan den skickas – landvägen – till Gaza.

Deporteras

Enligt BBC, som hänvisar till källor från Israels inrikesdepartement, har samtliga 19 passagerare och besättningsmedlemmar skrivit under de israeliska dokumenten om deportering.

Elva av aktivisterna ombord på skeppet fördes under söndagen till Ben Gurion-flygplatsen för deportering från Israel. Sju av de övriga personerna på Rachel Corrie har deporterats till grannlandet Jordanien. Sex är aktivister från Malaysia och en är kubansk besättningsmedlem. De lämnade Israel via en bro vid en gränsövergång, enligt uppgifter en taleskvinna för den israeliska immigrationsmyndigheten.

En 28-årig fotograf från Indonesien som skadades när israelisk militär stormade fartygskonvojen i måndags, då nio personer dog, deporterades till Indonesien på söndagen. Enligt ambassadkällor hade han "skjutits i bröstet".

Fakta: Gazaremsan

Gazaremsan ingick i det brittiska Palestinamandatet efter första världskriget. Sedan staten Israel bildats styrdes Gaza först av Egypten 1948-67, sedan av Israel. Osloprocessen på 1990-talet gav palestinierna lokalt självstyre.

De judiska bosättningarna utrymdes 2005, men Israel kontrollerar ännu de yttre gränserna: resor, varutransporter och överföringar av pengar, till exempel palestinska skattemedel.

Gazaremsan styrs sedan sommaren 2007 av Hamasrörelsen.

1,5 miljoner människor, mer än hälften under 18 år, trängs på en yta mindre än en tredjedel av Ölands.

På grund av ihållande raketbeskjutning från Gaza mot civila israeliska mål håller Israel området i blockad till lands, till sjöss och i luften. Det var dessa raketer som utlöste Israels tre veckor långa offensiv nyåret 2008-2009.

Israel anser sig ha stöd i folkrätten för blockaden. Andra folkrättsexperter anser att Israel möjligen har rätt att kontrollera lasten men inte tvinga bort fartygen eller gripa de ombordvarande.

Aftonbladets bloggar
Publisert: