Skotten kan ha kommit från de egna

Reporter: Anders Johansson, Eric Tagesson, Richard Aschberg

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Foto: Privat
Johan Palmlöv.

Johan Palmlöv och Gunnar Andersson kan ha fallit offer för den egna sidans kulor.

Polisens förundersökning är inte avslutad men en teori står klar:

– Det finns tekniska fynd som pekar på att soldaterna dog av ”friendly fire”, säger en av Aftonbladets källor.

De svenska officerarna Johan Palmlöv, 28 och Gunnar Andersson, 31, dog under ett uppdrag i byn Gor Tepa i Afghanistan. Samtidigt dödades en lokalanställd tolk och ytterligare en svensk soldat blev skottskadad.

Dådet skedde den 7 februari och i veckan som gick begravdes de stupade svenskarna under högtidliga former.

Enligt Försvarsmaktens uppgifter blev de: ”skjutna på nära håll av en förövare som utgett sig för att vara polis”.

”Oerhört känsligt”

– Vid efterföljande eldstrid nedkämpades förövaren, skrev Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Internationella säkerhetstyrkor där svenskarna ingick besvarade elden tillsammans med afghanska enheter ur armén och säkerhetsstyrkorna.

Försvarsmakten har inte gått ut offentligt med några övriga detaljer om skottlossningen.

Men i tysthet håller polisen nu på att bringa klarhet i händelsen.

Tre erfarna utredare vid Rikskriminalen ingår i utredningsgruppen, däribland Stig Edqvist, chef för Palmegruppen.

Chefsåklagare Krister Petersson vid internationella åklagarkammaren i Stockholm är förundersökningsledare. Han är återhållsam och vill inte kommentera uppgifterna om att polisen skulle ha en teori om att den egna sidan kan ha legat bakom dödsskjutningarna:

– Vi har inlett en förundersökning angående mord, men vi lämnar inga detaljer om utredningen.

Om vi publicerar de här uppgifterna, är det någonting du skulle dementera då?

– Jag säger bara vad jag har sagt tidigare. Vad ni publicerar kan inte jag ha några synpunkter på.

Men enligt Aftonbladets uppgifter har polisens bild av händelseförloppet börjat klarna.

Flera av varandra oberoende källor uppger att de svenska soldaterna i?stället kan ha fallit offer för så kallad ”friendly fire” – skott avlossade av den egna sidans soldater.

En av Aftonbladets källor som haft insyn i ärendet säger:

– Det finns misstankar om att de har blivit skjutna av en kulspruta på ett patrullfordon.

– Och det här är förstås oerhört känsligt för försvaret.

Genom att analysera offrens skottskador kan kriminaltekniker i gynnsamma fall se i vilken vinkel de skjutits och ibland på vilket avstånd.

Kommenterar inte

Utredningen visar nu bland annat att en av de svenska soldaterna sköts i huvudet och att den andre träffades av flera skott, varav minst ett i bäckenet.

Inga kulor fanns kvar i deras kroppar. Inte heller fanns något krutstänk på deras kläder, vilket tyder på att den som sköt inte stod direkt intill dem när skotten avlossades.

Enligt Aftonbladets källor tyder skador på att de kan ha blivit skjutna litet snett ovanifrån. Minst en kula har haft en sådan bana.

– En teori är att en kulspruteskytt försökt ta skydd och samtidigt råkat svepa med vapnet och avlossat en kulkärve okontrollerat, säger en källa.

Försvarsmakten tillsatte en handplockad undersökningskommission direkt efter dådet och reste till platsen bara dagarna därpå.

Jan-Gunnar Isberg leder den utredningen.

– Vår undersökning pågår, tills den är färdig kommenterar jag den inte, säger han.

Det finns uppgifter om att polisens utredare funnit omständigheter som tyder på att de svenska officerarna dog av skott från den egna sidan.

– Kommissionen har inga uppgifter som pekar åt det hållet, säger Jan-Gunnar Isberg. Vad polisen kommer fram till har jag ingen kännedom om.

Enligt Aftonbladets källor finns en besvikelse inom polisen gentemot Försvarsmakten.

– Det var tänkt att polisens utredare skulle följa med ner till Afghanistan, säger en källa som haft insyn i ärendet. Polisen blev erbjuden en plats direkt. Men sedan när det var dags att flyga sa de plötsligt att det inte fanns någon plats.

– Försvaret har till och med ifrågasatt varför kropparna skulle obduceras, säger källan.

Finns stöd för teorin

Hur säkert är det att det var den egna sidans kulor som dödade officerarna?

– Förundersökningen är inte klar än. Och det kanske kan komma en second opinion. Men en teori som finns inom polisen nu är att det var så. Det finns också stöd för det i den tekniska undersökningen.

Enligt Aftonbladets uppgifter har ännu ingen blivit delgiven misstanke om brott.

Jan-Gunnar Isberg som leder den militära utredningen, säger sig inte känna till uppgifterna om att militären skulle ha ifrågasatt en obduktion.

Publicerad: