Så vill LO att våra pensioner räddas

1 av 4

avFredrik Rundkvist

NYHETER

Slopa premiepensionen, inför en "gas" och höj avgifterna.

Så vill LO höja pensionerna till 1990-talets nivåer.

– Dagens pensionssystem levererar alldeles för lite till pensionärerna, säger Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

Den slutrapport som LO:s pensionsutredning presenterar i dag innehåller en rad förslag.

– I dag ser vi att systemet bara ger ungefär 60 procent av slutlönen. Det är alldeles för lite och betydligt mindre än de drygt 70 procent man beräknade när systemet infördes. Vi anser att det måste upp till 70 procent igen, säger Tobias Baudin.

Samlad livsinkomst

I dagens system bygger pensionens storlek på den samlade livsinkomsten. Ju längre man jobbar, desto mer ska man hinna arbeta ihop. Den principen stöds av LO.

Problemet är att vi lever betydligt längre än vad man räknade med när systemet skapades på 1990-talet. I snitt ökar medellivslängden ett år per decennium.

Det innebär att pengarna vi gnetar ihop under yrkeslivet måste räcka allt längre på ålderns höst.

Det här har bidragit till att dagens pensioner ligger långt under de nivåer man räknade med från början. För LO-medlemmar är den genomsnittliga pensionen i dag runt 60 procent av slutlönen. Många når inte ens upp till 50 procent av slutlönen.

Höja pensionsåldern

Ett sätt att möta problemet är att arbeta längre. Regeringen har därför öppnat för att pensionsåldern ska höjas.

Men det är inte ett realistiskt alternativ för alla. Inom LO är den genomsnittliga pensionsåldern drygt 63 år. Många med fysiskt tunga jobb orkar helt enkelt inte arbeta tills de är 65 år, än mindre till 67 eller 69.

– Vi vill göra det möjligt att skjuta upp uttaget av pension genom att förlänga rätten till sjukersättning till 67 år, säger Tobias Baudin.

I rapporten föreslås även att premiepensionen avskaffas, samt att man inför en "gas" i pensionssystemet som ska göra det möjligt att höja pensionerna snabbare än i dag i tider av god ekonomisk tillväxt.

ARTIKELN HANDLAR OM