Kritik mot storregioner – utesluter inte folkomröstning

Förslaget om ny regionindelning väcker kritik.

I Halland utesluter man inte en folkomröstning – och att Sverige i framtiden kan bestå av sex storregioner och Halland.

– Jag ser en del utmaningar med det, men inga jätteproblem, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd i opposition.

Regeringen vill kraftigt minska antalet län i Sverige och i stället bilda mer jämnstarka regioner.

Enligt ett nytt förslag som presenterades på onsdagen skulle dagens 21 län bli 6 storregioner.

– Det här handlar om att riva gränser, att minska antalet administrativa gränser som i väldigt stor utsträckning har spelat ut sin roll. Vi rör oss över betydligt större områden än vi gjorde för 400 år sedan. Vår indelning i dag är asymmetrisk och orättvis, säger indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg.

Förslaget har dock väckt kritik: Företrädare för mindre län som skulle komma att försvinna uttrycker en oro över framtiden.

– Hur säkerställs vårt inflytande i Dalarna i en stor region? Den frågan är ju högst angelägen att jobba med, säger Tiina Ohlsson, regiondirektör i Dalarna, till TT.

”Skulle inte vinna något”

I Halland, som enligt förslaget skulle bilda en ny region med Västra Götaland och Värmland, går man ett steg längre i sin kritik. Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd i opposition, säger att hon inte utesluter en folkomröstning i Halland.

– Vi är kritiska till att vi inte har kunnat föra samtal kring vad det här innebär för invånarna. Jag tycker att demokratiperspektivet är oerhört väsentligt att lyfta fram till invånarna, att det faktiskt kan vara de som ska ta ställning i den här frågan. Det är ingenting vi har bestämt oss för, men vi ser att det är en möjlig väg att gå.

Hallands regiondirektör Catarina Dahlöf har tidigare sagt att till exempel kollektivtrafik och fördelning av specialiserad vård kan bli lidande i en större region.

– Man har tittat på geografin och inte på på problemen man ska lösa. När vi resonerar om framtida utmaningar ser vi att Halland kan lösa dem på ett bra sätt. Vi ser inte att vi skulle vinna något på att ingå i en större region, säger Lise-Lotte Bensköld.

Hur realistiskt är det med en folkomröstning?

– Det beror helt och hållet på de samtal vi nu planerar att föra med Sveriges kommuner och landstings politiska ledning och ansvarig minister Ardalan Shekalabi. Just nu har vi ett förslag som vi inte tycker är bra för Halland och Hallands invånare.

Hur tungt skulle ett resultat i en folkomröstning kunna väga?
– För oss i regionen skulle det självklart väga väldigt tungt, men hur tungt det skulle väga på nationell nivå vet jag inte. Jag hoppas att det skulle väga tungt, det är viktigt med demokratisk förankring.

”Viktigt med samma uppdrag”

Lise-Lotte Bensköld säger att hon inte har några synpunkter på om andra län vill bilda större regioner.

– Vi tycker att det är viktigt att alla regionaliseras och att vi har samma uppgifter och uppdrag i hela landet. För vår del ser vi inte att Halland skulle vinna på att ingå i en storregion, men om man i andra delar av landet bedömer att det vore bättre att ingå i en storregion har vi inga åsikter om det.
Ser du inga problem med att det skulle kunna bli sex storregioner och Halland?

– Jag ser att det skulle finnas en del utmaningar med det, men inga jätteproblem.

När SVT frågar ledamöterna på Hallands riksdagsbänk om de anser att Halland ska delas, slås ihop med andra län eller bevaras som det är svarar åtta av dem.

Alla tycker att Halland ska bevaras som det är.

– Det går bra för Halland. Varför ändra ett vinnande koncept? Bevisbördan ligger på regeringen som har tillsatt indelningskommittén, svarar Jörgen Warborn (M).

Publisert: