”Kräver att man söker jobb i hela Sverige”

Foto: Ulf Kristersson (M).
NYHETER

Moderaterna ställer högre krav på arbetslösa för att fler ska få jobb - och kräver att man söker jobb i hela Sverige.

Anna Kinberg Batra sågar samtidigt regeringens politik.

– Vår huvudkritik är att den är planlös, säger hon.

Moderaterna lägger tyngdpunkten på samhällsproblem i sin budgetmotion. Det handlar enligt partiet om problem med integration, utanförskap och bidragsberoende.

– Vi pratar om 260 000 utrikesfödda utan gymnasieutbildning, där kan inte långa utbildningsinsatser vara lösningen för att komma in på arbetsmarknaden, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson.

Anna Kinberg Batra listar partiets "plan för ett starkare Sverige", som bland annat handlar om ansvar för ekonomin, att det ska löna sig att arbeta, satsning på trygghet och tillväxt i Sverige.

För att fler ska få arbete vill M att det ska finnas tydligare krav på att göra sig anställningsbar.

– Vi kommer kräva att man söker jobb i hela Sverige, säger Ulf Kristersson.

Fler rut-tjänster

Andra krav är att man ska delta i SFI (svenska för invandrare) – även föräldralediga – och en så kallad utbildningsplikt.

– Allt det här är högre krav för den som kommer till Sverige för att själv göra sig anställningsbar.

Partiet vill också sänka trösklarna för att fler ska få jobb. Det handlar om lärlingsutbildningen "första jobbet-anställning", sänkta anställningskostnader, ökade rut-avdrag samt satsningar på yrkesvux.

Trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster kommer att omfattas av rut i Moderaternas förslag.

– Rut måste utvecklas. Vi föreslår därför en tredubbling av taket, säger Ulf Kristersson.

Sågar regeringens politik

Moderaterna vill satsa fyra miljarder kronor nästa år för att stärka kommunernas arbete med integration. Enligt Anna Kinberg Batra lägger partiet betydligt mer än regeringen på kommunerna, de så kallade välfärdsmiljarderna. Bland annat handlar det om satsningar i skolan.

– Vi lägger 60 miljarder den här mandatperioden, att jämföra med regeringens 40 miljarder, säger Anna Kinberg Batra.

Moderaternas budgetmotion för nästa år innehåller totalt förslag för 38 miljarder kronor men växer följande år och når 68 miljarder kronor år 2020. Det mest kostsamma förslaget är "första jobbet-avdraget", en sänkning av skatten som beräknas kosta nio miljarder nästa år och tolv miljarder året därpå.

Anna Kinberg Batra sågar regeringens budget och menar att det osäkra ekonomiska läget i världen gör att man måste föra en stramare ekonomisk politik.

– Vår huvudkritik mot regeringen är det planlösa. Vi har en regering som underskattar utanförskapet och de problem det medför, och som lånar i högkonjuktur. Regeringen för en ekonomisk politik som försämrar svensk konkurrenskraft och är problematiskt nöjd med svensk ekonomi.

ARTIKELN HANDLAR OM