Regeringens kamp för att nå sitt jobbmål

avOlof Svensson, Pär Karlsson

1 av 4

HARPSUND. Regeringen har utlovat EU:s lägsta arbetslöshet i Sverige till år 2020.

Enligt dagens prognos från finansminister Magdalena Andersson (S) kommer siffran ligga på 6,2 procent det året - vilket inte ser ut att räcka.

– Självklart är vi inte nöjda med det, vi kommer att fortsätta att arbeta för att ytterligare få ned arbetslösheten och kommer att lägga fram fler åtgärder, säger hon.

Regeringen samlades i dag på Harpsund för budgetförhandlingar och i samband med det höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om det ekonomiska läget. Hon konstaterade att svensk ekonomi går starkt framåt. Fler har fått jobb och de offentliga finanserna har blivit starkare.

– Vi har högre tillväxt än de nordiska länderna, USA och Storbritannien, säger Magdalena Andersson.

Trots det så kommer Sverige att låna pengar de kommande åren.

– Dels var det så att vi ärvde ett stort underskott när vi tog över statsfinanserna och det har vi i det närmaste betat av. Samtidigt har vi mött ökade kostnader för migrationen, det är klart att det påverkar, säger Andersson.

Samtidigt slog finansministern fast att regeringens åtstramning av invandringspolitiken kommer att innebära minskade kostnader för migration och integration på 100 miljarder de kommande åren. Samtidigt har regeringen, och framför allt Miljöpartiet, sagt att den nya politiken är tillfällig. Men Andersson säger att det är för tidigt att uttala sig om hon är orolig för att kostnaderna ska skena igen längre fram om migrationspolitiken skulle förändras.

– Det är för tidigt att uttala sig om.

Når inte jobbmålet enligt prognosen

Enligt prognosen kommer arbetslösheten fortsätta att sjunka för att landa på 6,2 procent år 2020. Det är samma år då regeringen sagt att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Flera länder har i dag en arbetslöshet runt 4-5 procent, enligt Eurostat.

– Det vi ser nu att det är en väldigt stark utveckling på svensk arbetsmarknad. Men självklart är vi inte nöjda med det, vi kommer att fortsätta att arbeta för att ytterligare få ned arbetslösheten och kommer att lägga fram fler åtgärder.

Arbetslösheten för gruppen med låg utbildning är fortfarande mycket hög.

– Ett annat problem är att arbetslösheten ligger högre bland de som är födda utrikes, säger hon och trycker på att det krävs bättre matchning på arbetsmarknaden.

Magdalena Andersson säger vidare att statens finanser är stabila. 2020 räknar hon med ett BNP-överskott på 1,5 procent. I dag ligger det på 1 procent.

Reformutrymmet nästa år beräknas till 24 miljarder kronor för år 2017 och 30 miljarder för året därpå.

Kritik från Moderaterna

Moderaternas skuggfinansminister, Ulf Kristersson, var inte imponerad av dagens presentation:

– Det är märkligt att Magdalena Andersson är så nöjd och belåten i allt det hon säger om läget i Sverige. Jag tror många människor upplever att vi har ganska stora bekymmer på många områden, med bidragsberoende, brinnande bilar och dåliga skolresultat.

Han är samtidigt kritisk till att regeringen väljer att öka utgifterna mitt i en högkonjunktur.

– Man gör det så mycket att underskotten ökar trots konjunkturen. Det är anmärkningsvärt och inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Men samtidigt sjunker arbetslösheten?

– Det beror enbart på att det kommer färre flyktingar nu efter vår gemensamma migrationsöverenskommelse. Men det är fortfarande så att de som kommer till Sverige nu inte får jobb.