Brexit – Storbritannien lämnar EU

Så påverkas Sverige – och din ekonomi – av Brexit

Av: 

Ebba Thornéus

NYHETER

Britternas beslut att lämna EU får inte bara konsekvenser för Europa utan även för Sverige. Enligt flera experter är beskedet mycket olyckligt och oroande.

– Detta är en mycket allvarlig situation. Som jordbävning för ekonomin - en nia på Richter-skalan, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Under fredagsmorgonen kom beskedet om att Storbritannien lämnar EU vilket har fått börserna att kollapsa och pundet att rasa till den lägsta nivån på tre decennier. Även den svenska kronan pressas rejält.

Enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, går utträdet att liknas som vid en jordbävning som kan få långtgående politiska och ekonomiska konsekvenser.

”Nio på Richterskalan”

– Detta är mycket allvarligt och en historisk händelse då det är första gången ett land av den här kalibern lämnar unionen. Som en jordbävning för ekonomin - en nia på Richter-skalan.

– Storbritannien är en av våra viktigaste exportmarknad och en av våra viktigaste allierade i EU, säger han till Aftonbladet.

På frågan vad som händer framöver svarar Hatzigeorgiou att många samtal och möten mellan EU och Storbritannien kommer att pågå framöver. Han uppmanar dock den svenska regeringen att sitta lugnt i båten.

– Fokus för EU nu är att rädda det som räddas kan. För Sveriges del gäller det att se hur man kan mildra de negativa konsekvenserna av Brexit. Det vore olyckligt att göra något förhastat. Det bästa vore att gå varsamt fram och inte drabbas av panik.

Beroende av export

För Sveriges del hoppas Andreas Hatzigeorgiou nu att man kan förhandla fram ett så bra avtal som möjligt mellan de båda länderna.

– Många län i Sverige är beroende av exporten till Storbritannien, vilket kan komma att kosta en del jobb, hålla tillbaka den svenska exporten och hämma tillväxten. Det kan få allvarliga konsekvenser för ett så litet land som Sverige som är otroligt beroende av sin utrikeshandel

Han menar också att Sverige har ett intresse av att fler länder inte ska lämna unionen.

– Allt beror på hur stora de ekonomiska effekterna blir av detta. Om exempelvis börsfallet håller i sig och pundet fortsätter att försvagas så kan det avskräcka andra länder från att lämna unionen.

Hur ska man resonera som privatperson?

– Man kommer se att en del av sin besparingar, som aktier och fonder kan sjunka i värde men samtidigt gör man klokast i att inte drabbas av panik och göra något förhastat utan i stället följa utvecklingen noggrant

På frågan vilken typ av avtal som kan bli aktuellt mellan Sverige och Storbritannien säger Hatzigeorgiou att det än så länge är oklart.

”Deras vardag påverkas”

– Det kommer inte att bli ett avtal som motsvarar exakt det vi haft tidigare. Det kommer bli ett nytt avtal men det kommer att ta tid och under den tiden riskerar det att bli ett flertal orosmoln som gör att de ekonomiska kostnaderna kan komma att skena, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Han vittnar även om att det kan komma att bli problem för de svenskar som just nu bor i Storbritannien och för de britter som bor i Sverige.

– Vi har motsvarade en mellansvensk stad av svenskar som just nu bor där, uppe mot 90 000 personer, och även många britter i Sverige. Deras vardag kommer att påverkas av beslutet då det kan komma att bli svårare att bo, studera och jobba i både Sverige och Storbritannien.

– Sverige är ett relativt öppet land men för svenskara kan det komma att krävas både uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få stanan i landet.

”Kommer att vara stökigt”

Även Swedbanks chefsekonom Anna Breman är kritiskt till Brexit-beskedet.

– Det här är väldigt stort, och väldigt negativt, säger hon till TT. 

Dock förklarar Breman att man på kort sikt inte behöver vara orolig för svensk ekonomi men menar att det kommer att vara turbulent på de finansiella marknaderna under en tid.

– Det kommer vara stökigt framöver. Vi kommer behöva se någon form av aktioner från centralbanker och tydliga uttalanden från politiker för att försöka lugna det här säger hon till TT.

Dock tror Anna Breman inte att några räntesänkningar är att vänta på kort sikt. Däremot kan centralbankerna komma att intervenera på valutamarknaden, för att stabilisera valutakurserna. De kan också behöva tillföra likviditet till banksystemet, enligt Breman.

"Ett svagare EU"

– Svenska banker är ju väldigt välkapitaliserade, men i Europa ser det inte riktigt lika bra ut. Så där kan centralbankerna gå in och agera som "lender of last resort", alltså tillföra likviditet i marknaden, säger hon till TT.

Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik menar att Sverige nu drabbas på flera olika sätt av Brexit.

– Detta är väldigt olyckligt då vi befinner oss i en period med många globala och gemensamma utmaningar. Generellt blir det nu ett svagare och mer inåtblickande EU, där medlemsländerna kan komma att mer se till sina egna relationer och svårigheter, vilket inte gynnar någon.

Enligt Anna Stellinger är Sverige oerhört beroende av EU:s inre marknad och där Storbritannien står för 17 procent av EU:s BNP.

Stor osäkerhet

Storbritannien är även Sveriges näst viktigaste land för import av tjänster, det tredje viktigaste landet för tjänsteexport, det fjärde viktigaste för varuexport och femte viktigaste för sysselsättning

– Storbritannien är Sveriges viktigaste allierade i handelspolitiska frågor och vi har tillsammans drivit på och velat ha en ökad rörlighet och mer frihandelsvänlig inställning  i både Europa och omvärlden. Vi har även 66 000 jobb i Sverige som understödjs av vår export till Storbritannien.

Därmed kommer frågan om vilken typ av handelsavtal som nu kommer att upprättas vara avgörande. Enligt Anna Stellinger finns flera olika alternativ men menar att det råder stor osäkerhet kring vilket det kan tänkas bli.

Olika alternativ

– Storbritannien har röstat för att lämna men vi har inte fått någon klarhet eller tydlighet i vilka alternativen är. Det finns flera olika modeller men vi vet ännu inte vilken det kommer att landa i.

Av de olika alternativen nämner Stellinger bland annat Norges EES eller EFTA+ som EU slutit tillsammans med Schweiz. Dock tror hon inte att någon av dessa är aktuella för Strbritannien.

– Norge har exempelvis tillgång till nästan hela den inre marknaden men ingen möjlighet att påverka. Dock betalar de fortfarande höga avgifter vilket Storbritannien ju vill slippa med det här utträdet. Med Schweiz har EU slutit 120 olika avtal, vilket man inte kommer vilja göra igen. 

Andra alternativ skulle exempelvis kunna vara ett frihandelsavtal likt det med Korea och Kanada eller en tullunion liknande som med Turkiet.

Kan bli ett WTO-avtal

– Den turkiska lösningen är nog ganska osannolikt då det är mycket som inte inkluderas i en sådan tullunion. Den innehåller exempelvis väldigt lite tjänster och tjänstehandeln är oerhört viktig för Storbritannien.

Enligt Stellinger finns det viss sannolikhet att det lutar mot ett så kallat WTO-avtal.

– Det är det som nämnts i debatten och innebär att man lägger sig på Världshandelsorganisationens nivå, vilket innebär att Storbritannien skulle få samma relation till EU som exempelvis Ryssland. Men det är i nuläget helt omöjligt att spekulera i.

ANNONS

Köp den populära muminmuggen Fiske till rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert:

LÄS VIDARE

[Så påverkas din ekonomi av brexit] 

ÄMNEN I ARTIKELN

Brexit – Storbritannien lämnar EU