KD: "Max 12 barn i förskolegrupperna"

1 av 3 | Foto: TT
Göran Hägglund under Kristdemokraternas presentation av deras valmanifest.
NYHETER

Förstatliga sjukvården, lättare för äldre att välja boende, delad premiepension – och övertagande av S valfråga från Almedalen: maxtak för småbarnsgrupper i förskolan.

Det är de tre huvudfrågor Kristdemokraterna presenterade i sitt valmanifest i dag.

KD-ledaren Göran Hägglund inledde presentationen av manifestet med att säga att det finns "en del restriktioner att förhålla sig till", för att hålla "ordning och reda i de statliga finanserna".

"Århundradets reform"

Han tog upp partiets tre huvudvalfrågor:

Dels förstatligande av sjukvården.

– Vi vill ta inledande steg för århundradets sjukvårdsreform. Tiden har sprungit förbi vår nuvarande organisation, sa Hägglund och menade att reformen syftar både till större jämlikhet i vården och till en mer effektiv användning av resurserna nationellt.

Dels ge möjlighet för alla över 85 år att utan biståndsbedömning från kommunen själva kunna välja om de vill bo på ett äldreboende eller inte, och att lagen om valfrihet, LOV, ska införas i alla kommuner.

Tre barn färre än S

För det tredje går KD in på frågan som Socialdemokraterna gick ut med under Almedalsveckan i juni: maxtak för hur stora småbarnsgrupper i förskolan får vara. S satte taket på 15 barn. KD säger tolv.

För att finansiera reformen vill KD skjuta till statliga pengar och möjliggöra för kommunerna att höja maxtaxan med 100 kronor för det första barnet, 66 kronor för det andra och 33 för det tredje.

– Det får kommunerna göra mot att man åtar sig att minska barngrupperna.

Folkpartiet presenterade i går ett förslag om att dela pensionspoäng vid skilsmässa.

– Det är ett intressant förslag, säger Hägglund.

Delad pension

KD:s variant är att låta föräldrar till barn under tolv år dela premiepensionen lika, om de inte begär annat.

Pensionärerna ska vara först i tur till skattesänkningar, var även Hägglunds besked.

KD vill höja nivån på a-kassan.

– Vi vill att alla ska omfattas av a-kassan, att den ska vara allmän och obligatorisk, och att nivån ska höjas. Varje år ökar skillnaden mellan dem som har och inte har arbete.

Övriga allianspartier har dock inga liknande förslag.