Annie Lööfs krav: ”Ge besked – nu”

Foto: Annie Lööf (C).
NYHETER

C-ledaren Annie Lööf vill att vapenavtalet med Saudiarabien sägs upp.

Och kräver nu att regeringen ger besked i frågan omgående.

– Det behövs för att Sveriges anseende som exportnation ska kunna vara stark även i framtiden, säger hon. 

I går hindrade Saudiarabien den svenska utrikesministern Margot Wallström (S) att hålla tal på Arabförbundets möte i Kairo, dit hon var inbjuden som hedersgäst. Anledningen var att ministern uppmärksammat situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i landet.

Beskedet väckte starka reaktioner även på hemmaplan. Moderaterna och Kristdemokraterna var kritiska till regeringens agerande och menade att man riskerade att "bränna relationerna till länderna i regionen".

Men C-ledaren Annie Lööf delar inte den kritik som fördes fram.

– I det här fallet fick Margot Wallström inte tala på grund av hennes kritik vad gäller mänskliga rättigheter. Då vill jag inte göra någon partipolitisk poäng av det, säger hon.

C har ändrat uppfattning

Vapenavtalet mellan Sverige och Saudiarabien går ut den 15 maj och innan dess måste regeringen ge besked om det ska omförhandlas eller avbrytas. Men än så länge är det höljt i dunkel hur frågan ska lösas. Förhandlingar pågår mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som är splittrade i frågan.

Centerpartiet, som var med och förlängde avtalet 2010, har de senaste åren bytt fot och kräver nu att avtalet sägs upp.

– Jag tycker att handel och samarbete är viktigt, men jag tycker inte det är bra när det handlar om militära ändamål med ickedemokratiska stater. När det rör det militära ska vi inte ha handel fortsättningsvis med Saudiarabien, säger hon.

Hon är kritisk till att regeringen dröjt med att ge besked i frågan.

– Ju snabbare man sätter ned foten i frågan och kommunicerar det, ju bättre blir bilden både från landet Sveriges perspektiv och från regeringens. Nu har detta varit en lång och utdragen process under många månader, säger Lööf.

Hon menar att både saudierna och det svenska näringslivet behöver veta vad som regeringens planer är.

"Hotar anseendet"

– Jag är förundrad över att regeringen medvetet valt att dra ut på processen. Man kunde ha gjort det mycket enklare för sig genom att komma fram till ett beslut relativt snabbt. Man har vetat om att frågan ska komma. Nu hoppas jag att de ger ett skyndsamt besked för anseendet för Sverige som exportnation ska kunna vara stark även i framtiden.

Statsminister Stefan Löfven har sagt att avtalet bör omförhandlas. Men det tror inte Annie Lööf på.

– Jag har tittat på det avtalet som finns och det rör ju strikt det militära området vad gäller forskning och utbildning och liknande. Det är väldigt svårt att då omförhandla.

Framtiden för den exporten av svensk krigsmateriel avhandlas just nu i parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX). Arbetet ska nu slutredovisas den 15 april 2015.

Enligt Annie Lööf är det svårt att säga vilka länder utöver Saudiarabien som Sverige inte ska exportera vapen till.

– Jag tycker det är viktigt att vi skärper upp export av svensk krigsmateriell och nu finns det en utredning som tittar på det. Det är svårt att sätta upp listor på vilka länder man inte ska ha vapenexport till. Det handlar snarare om att sätta upp kriterier vad gäller mänskliga rättigheter, demokratiska val och liknande för att sammanvägningen ska bli mycket skarpare.

ARTIKELN HANDLAR OM