Gabriel Wikström

Regeringens plan för att få fler utomeuropeiska läkare i arbete

Av: 

Pär Karlsson

NYHETER

Läkare som kommer till Sverige och är utbildade utanför Europa kan få vänta i flera år på att få sin legitimation - vilket hindrar dem från att komma ut på arbetsmarknaden.

I morgon fattar regeringen beslut om att skjuta till pengar till Socialstyrelsen för att snabba på processen.

– Förhoppningen är de ska kunna komma ut snabbare i arbete, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). 

Under lång tid har rapporterna duggat tätt om hur nyanlända läkare och annan sjukvårdspersonal som har genomfört sin utbildning utanför Europa fått vänta i åratal på att få den validerad när de kommit i Sverige. De långa väntetiderna har skapat stor frustration och varit ett problem som politiken länge försökt lösa. Samtidigt har ansökningarna blivit allt fler.

Nu gör S/MP-regeringen ett försök att ta tag i frågan. På morgondagens regeringssammanträde fattar man beslut om att direkt tillföra 8,6 miljoner kronor till Socialstyrelsen så att processen för de som är utbildade utanför EU/EES-området ska kunna snabbas på.

– Det är helt orimliga väntetider som har varit och det jag kan säga med god förhoppning är att vi nu tar det här på väldigt stort allvar. Vi har som regering bara suttit i fyra månader men vi har redan ett väldigt bra tänk i frågan. Det här en bra början när man tar sig an ett komplext problem, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

"Måste jobba på flera fronter"

De extra pengarna är tänkt att gå till att Socialstyrelsen, som handlägger valideringen, ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt.

Men Wikström menar att pengarna långt i från kommer att räcka för att lösa problemet.

– Man måste jobba på flera fronter samtidigt. Det måste också vara andra delar, där kan man nämna att landstingen och regionerna måste se till att det finns platser för att göra praktik som man ju behöver göra för att få den svenska legitimationen.

Han säger att en viss väntetid alltid kommer att behövas.

– Det är viktigt att säga att grunden till varför det måste ta viss tid är att vi ställer väldig stora krav på läkarna i den svenska sjukvården. Då är det också viktigt att man säkerställt att man har den kompetens som en legitimation garanterar och säger att man ska ha. Förhoppningen är att det ska leda till en process när det gäller att kunna ge legitimation till utbildad sjukvårdspersonal så att man snabbare kan komma ut i jobb.

Har ingen tidsplan

Wikström har inte säga någon tidsplan för när det ska finnas skäliga väntetider för de som ska få sin sjukvårdsutbildning validerad i Sverige.

– Men jag tror det både handlar om att fatta beslut som har påverkan på kort sikt, som det här har, men det handlar också om att ta mer långsiktiga beslut. Vi måste jobba på båda fronter. Men jag kan inte ge något besked i dag om hur tidsplanen ser ut.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Gabriel Wikström

Vård & omsorg