Förtroende för Löfven har rasat

Så många procent av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för partiledarna just nu
Så många procent av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för partiledarna just nu

Väljarnas förtroende för Stefan Löfven (S) dyker.

På bara en månad har han tappat åtta procentenheter av sitt stöd, visar nya Aftonbladet/Sverige Tycker.

Främst är det männen som förlorat tron på den nye statsministern.

Den 3 oktober i år läste Stefan Löfven upp regeringsförklaringen och inledde med orden:

– Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Social­demokraterna och Miljöpartiet de gröna står i dag redo att axla uppgiften.

I samband med detta gjorde Aftonbladet genom Sverige Tycker en mätning av väljarnas förtroende för Löfven.

Den visade att 43 procent av samtliga väljargrupper hade mycket eller ganska stort förtroende för honom.

Främst män

Men sedan dess har någonting hänt.

I dag uppger endast 35 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för Löfven. Det är ett tapp på åtta procentenheter på knappt en månad.

– Både Löfven och regeringen är nya och det finns alltid en viss inkörningsperiod, säger Karin Nelsson, projekt­ledare för Sverige Tycker.

I den nya mätningen står det klart att det främst är män och personer som betraktar sig som Allianssympatisörer som tappat tilltron till den nye statsministern.

Inte oroad

Bland Löfvens egna sympatisörer, social­demokrater, är förtroendet för honom fortsatt högt: 88 procent jämfört med 87 procent fyra månader tidigare.

Carin Jämtin (S), partisekreterare, menar att hon inte är oroad över förtroendetappet för Löfven. Hon tolkar siffrorna som att väljarna nu väntar på att få se den nya regeringen leverera.

Fler tror på Reinfeldt

– Jag tror det finns en stor förväntan om att vi ska genomföra en politik för fler jobb och bättre skola. Det är den typen av politik som lagts fram i budgeten och som vi också kommer visa att det går att genomföra, säger hon.

– Jag tror det är de förväntningarna som syns här. Stefan Löfven är symbolen för det eftersom han är statsminister och främsta företrädare för regeringen och vårt parti.

Förtroendet för den förre statsministern, avgående M-ledaren Fredrik Reinfeldt är fortfar­ande högre än för Löfven, 44 procent. Detta trots

att han knappt synts för väljarna sedan han meddelade sin avgång.

Fotnot: Fotnot: Jämförande siffror för en månad tillbaka saknas för alla utom Löfven.

Publisert: