Efter Aftonbladets avslöjande: Muf utreds av myndighet

NYHETER

Aftonbladet avslöjade att ett omfattande värvningsfusk har upptäckts i Moderata ungdomsförbundet.

Nu utreds organisationen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som man fick knappt 2,5 miljoner kronor av förra året.

– Det som kan hända är att vi överväger att kräva tillbaka en del av de medel som utbetalats, säger myndighetens kommunikationschef Anders Hagquist.

I går avslöjade Aftonbladet ett omfattande värvningsfusk i Moderata ungdomsförbundet. Minst 170 personer misstänks ha blivit medlemmar i början av 2015 utan sin vetskap, via en av förbundets avdelningar i Skåne. Sedan en tid tillbaka pågår en intern utredning i Muf och förbundet gör även gör en revision av alla medlemmar i den aktuella avdelningen.

Generalsekreteraren Dennis Wedin sa i går till Aftonbladet att det handlar om en enskild person som är iblandad, en person som nu lämnat förbundet.

Muf:s ledning har även flaggat för att man ska se över sina rutiner vid medlemsvärvning i framtiden.

Ungdomsstyrelsen granskar Muf

Muf är i dag Sveriges största politiska ungdomsförbund med cirka 13 000 medlemmar. Varje år ansöker man, precis som många andra organisationer, om pengar från Ungdomsstyrelsen. 2014 fick man totalt knappt 2,5 miljoner kronor i statsbidrag och lokala bidrag. Summan som delas ut beror bland annat på hur många medlemmar organisationen har.

Efter Aftonbladets avslöjande har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) inlett en granskning i ärendet. På torsdagen ska Mufs generalsekreterare träffa handläggare på den statliga myndigheten.

– Muf tog kontakt med oss själva i går och ville komma hit för att få förklara hur de ser på detta. Men baserat på det som skrevs hade vi annars naturligtvis själva inlett en undersökning och begärt information om riktigheterna i uppgifterna, säger kommunikationschefen Anders Hagquist.

På mötet vill myndighetens handläggare få klarhet i vad som har hänt.

– De ska redogöra för hur de ser på det som hänt och vi har möjlighet att ställa frågor. Utifrån det får vi göra en bedömning om vi på något sätt ska agera. Det som kan hända är att vi överväger att kräva tillbaka en del av de medel som utbetalats, säger Hagquist.

Han menar att det är oerhört viktigt att antalet medlemmar är korrekt i de ansökningar som kommer in.

– Antalet medlemmar har en betydelse på storleken på de bidrag man får. Det ska naturligtvis vara korrekt, det är statliga skattepengar så vi ska inte betala ut något det inte finns grund för.

Vill reda ut vad som hänt

Myndigheten vill också reda ut detaljerna kring medlemsantalet.

– Vi vill veta om det är så att antalet inte stämmer med det som uppgivits, hur pass mycket det avviker och vad som är anledningen till att det i så fall inte varit korrekt uppgifter som man uppgivit. Sedan vill vi naturligtvis titta på exakt under vilka tidsperioder som medlemsantalen gällt och vilka bidrag de varit underlag till.

Hur vanligt är sådana här möten?

– Det är inte så vanligt, men det händer ibland att det visar sig vara felaktigheter. Det har hänt förut att det varit diskussioner kring medlemsantal där det visade sig att det inte stämde med det som uppgivits. Då har vi haft kontakter med organisationer och vi har begärt att man får betala tillbaka en del av de pengar man fått.

Om man finner det nödvändigt kan man också anmäla ärendet till polisen.

– Om vi ser att det har skett felaktigheter så brukar vi överväga om det finns anledning att göra det. Det ingår i våra rutiner när vi får kännedom om misstankar om att underlagen man lämnat till oss inte varit korrekta. Därmed inte sagt att vi gjort något sådant övervägande när det gäller det här fallet. Vi vill först höra deras redogörelse om vad som har hänt, säger Anders Hagquist.

ARTIKELN HANDLAR OM