Opolitisk budget göder statskassan

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Övergångsregeringens avskalade budget ger ökade överskott i statsfinanserna.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Övergångsregeringens avskalade budget ger ökade överskott i statsfinanserna.

NYHETER

Sveriges ekonomiska tillväxt bromsar in.

Men övergångsregeringens avskalade budget ger ökade överskott i statsfinanserna.

– Det är väldigt tydligt att det här inte är en vanlig budgetdag. För första gången i svensk historia är det en övergångsregering som lämnar budgeten, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

Magdalena Andersson säger att hon har haft kontakter med företrädare för partier utanför övergångsregeringen under budgetarbetet.

– Vi har försökt att göra det bästa av situationen och ta ansvar i det här unika läget, säger hon.

Finansdepartementet räknar nu med en BNP-tillväxt på 2,5 procent i år, för att sedan falla till 2,1 respektive 1,6 procent de kommande två åren, enligt den nya budgetprognosen. Det kan jämföras med den förra prognosen i augusti då regeringen spådde en BNP-tillväxt på 2,9 procent i år för att sedan falla till 2,1 procent både 2019 och 2020.

Överskott stiger

Finansdepartementet räknar samtidigt med att överskottet i statsfinanserna blir högre de kommande åren än i tidigare prognos. Det blir effekten av uteblivna reformer i den avskalade opolitiska budgeten.

Åtstramningseffekten i övergångsregeringens budget jämfört med den budget den rödgröna regeringen presenterade i Harpsund i augusti blir totalt över 40 miljarder kronor de närmaste åren. Det mesta märks av för budgetåret 2020, då utgifter för cirka 35 miljarder sparats in, visar Finansdepartements prognos.

Nu spås att den offentliga sektorns finanser ger ett överskott på 1,0 procent av BNP i år för att sedan stiga till 1,2 procent nästa år och hela 2,0 procent 2020. I augustiprognosen spåddes överskott i statsfinanserna på 1,0 procent av BNP både i år och nästa år, för att öka till 1,2 procent både 2019 och 2020.

Inte rödgrön

– Det här är inte en rödgrön budgetproposition, betonar Magdalena Andersson på presskonferensen.

Prognoserna för kommande år ska mot bakgrund av att det är en övergångsregerings budget, som väntas ersättas nästa år, ska tas med en nypa salt, enligt finansministern.

Hon noterar att ökade anslag till skolan och infrastruktur finns med i budgeten, liksom förslaget om sänkt skatt för pensionärer.

– Samtidigt finns det många andra aviseringar, som inte finns med i den här produkten, säger hon.

Bland annat har transfereringssystem justerats utifrån hur ekonomin utvecklats och volymförändringar. Anslag har också ändrats mot bakgrund av beslutade lagar, förordningar, bindande avtal och internationella avtal. Det handlar bland annat om Skolkommissionens förslag på 2,5 miljarder kronor 2019 och 2,4 miljarder till väg- och järnvägsunderhåll.

– Det är också tidigare aviserade uppräkningar, säger Magdalena Andersson.

De största anslagsökningarna som inte ingår i budgeten är tillskott till kommunerna på fem miljarder, arbetsmarknadspolitiska satsningar på 2,4 miljarder och stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och regioner på en miljard, enligt finansministern.

Faller mindre

Sysselsättningen bedöms öka mer både i år och nästa år än tidigare bedömning, men arbetslösheten faller ändå inte lika mycket som tidigare prognos.

Arbetslösheten spås nu falla från 6,7 procent i fjol till 6,4 procent i år och ligga kvar där de kommande åren. I den förra prognosen bedömdes arbetslösheten sjunka från 6,7 procent i fjol till 6,2 procent i år för att sedan ligga kvar på den nivån nästa år och marginellt lägre 2020.

"Efter en relativt hög tillväxt under 2018 förväntas BNP växa i långsammare takt nästa år. Arbetslösheten väntas hamna på 6,4 procent 2018 och vara oförändrad under 2019", skriver finansdepartementet.

Publicerad:

LÄS VIDARE