S tar på sig ansvar för 90-talskrisen

Kjell-Olof Feldt: Det hade varit bra om analysen kommit tio år tidigare

Socialdemokraterna gör avbön.

I ett dokument som offentliggörs nästa vecka skriver finansdepartementet att 90-talets ekonomiska kris var den dåvarande s-regeringens fel - inte de borgerligas.

Förre finansministern Kjell-Olof Feldt välkomnar rapporten.

– Den är efterlängtad även om det hade varit bra om analysen kommit tio år tidigare, säger han till Aftonbladets nätupplaga.

Rapporten, som enligt Sveriges Radios Ekoredaktion är ett slags bokslut över 90-talet, blir offentlig i samband med att regeringen lägger sin vårbudget i nästa vecka.

Rapporten är starkt självkritisk.

- Jag välkomnar den. Det är strongt gjort att på ett objektivt och självkritiskt sätt analysera partiets politik under 80 och 90-talet, säger Kjell-Olof Feldt som var finansminister åren 1982-1990.

Han menar att en stor del av debatten efteråt har gällt just om det begicks misstag av regeringen som ledde till krisen under 90-talet.

- Det mesta av historieskrivningen hittills har handlat om att allt var bra tills Bildt kom -91 och ruinerade landet. Man gör i och för sig en riktig beskrivning också av Bildt-regeringen, det är balans i det hela, säger Feldt.

Jens Henriksson, planeringschef på finansdepartementet är ansvarig för den grupp som arbetat fram bilagan. Han håller inte med om att analysen skulle vara en avbön:

– Syftet med bilagan är att utvärdera den ekonomiska politiken under 90-talet som var en oerhört turbulent period.  Det är ingen som gör avbön. Jag tror att en av orsakerna till att socialdemokraterna är framgångsrika är att vi alltid vågat utvärdera och titta bakåt till skillnad från borgerliga partier, säger han.

Skyllde på de borgerliga

Medan det från socialdemokratiskt håll tidigare alltid brukat heta att de borgerliga bär skulden för depressionen på 90-talet, gör finansdepartementet nu helt om.

Det var den socialdemokratiska regeringen, med finansminister Kjell-Olof Feldt i spetsen, som på 80-talet sådde fröt till det som skulle bli en ekonomisk kris, skriver departementet.

Kronan övervärderad

Kjell-Olof Feldt stramade inte åt ekonomin när det var nödvändigt. Det ledde till överhettning, kostnadskris och en kraftigt övervärderad krona, skriver departementet enligt rapporten.

– Jag ser det inte som kritik mot mig själv utan av regeringen. Slutsatsen i bilagan är att den ekonomiska politiken i slutet av 80-talet blev alltför expansiv, samma slutsats drog jag, jag försökte förmå LO och partiet att dra in men det misslyckades så då avgick jag, säger Kjell Olof-Feldt.

Han ser rapporten som en bekräftelse på den uppfattning han haft hela tiden.

– Jag har känt att jag har haft rätt hela tiden. Den penningpolitik som bedrevs på 90-talet är mycket bättre än den som bedrevs på 80-talet. Bland annat när det gäller räntepolitiken, säger Feldt.

Riksbanken får kritik

Finansdepartementet skriver också att det kan verka som om Göran Persson tog i för mycket under sin tid som finansminister. Åtgärderna var dock nödvändiga - man behövde visa att de uppsatta målen var allvarligt menade.

Även Riksbanken och Urban Bäckström får sig en släng av finansdepartementets slev. Bäckström hängde inte med när ekonomin började gå ättre, och sänkte räntorna i för långsam takt, står det enligt Ekot i rapporten.

Slutsatsen i rapporten är sammanfattande och rannsakande:

- Den visar att under 1990-talet gjordes det en del ekonomisk-politiska misstag. Den borgerliga regeringen kunde inte hantera den ekonomiska nedgången. En lågkonjunktur förvandlades sedan till den djupaste kris Sverige varit i sedan 1930-talet, säger Jens Henriksson.

Maria Saving, Annika Sohlander

Publisert: