Satan, vilket konstigt beslut, Skatteverket!

Publicerad 2016-01-19

Fritt fram för Belsebub – totalstopp för Talibanjojje

Johan ville byta namn till ­Talibanjojje.

”Nej!” sa Skatteverket.

– Jag fattar inte varför, ingen vet längre vem Johan är, säger Talibanjojje, som ska överklaga.

Skatteverket säger nej till namnet eftersom det kan ”väcka ­anstöt”.

Det har det aldrig gjort för ­Johan Eriksson, 37, i Alunda.

– Jag har kallats ”Taliban­jojje” eller bara ”Talibanen” i tio år. ­Ingen jag känner ­säger Johan ­längre, säger Johan – förlåt, Talibanen.

Tänker överklaga

Talibanjojje skaffade skägget redan i lumpen.

– Det var jobbigt att raka sig ­varje dag, stubb gick ju inte an i det militära. Men helskägg var okej, så då slutade jag raka mig helt, säger Talibanjojje.

Han är aktiv i hemvärnet – en viktig del i Sveriges försvar och kuppberedskap. Men ingen blir skraj eller tar fel där heller, ­namnet till trots.

– Killarna där säger också ­Talibanjojje eller Talibanen …

Nu tänker Talibanjojje över­klaga Skatteverkets ­beslut.

– Det gör jag, i första hand till Skatteverket, men står­ de på sig får jag gå till För­valtnings­domstolen.

Ny namnlag

Det finns många exempel på mer eller mindre udda namn som trots allt godkänts, trots att de i vissa fall kan tänkas väcka både anstöt hos omgivningen och medföra obehag för bäraren.

– Det är en bedömningsfråga. Generellt kan man ­säga att vi är mer restriktiva när det gäller barn än vuxna, säger Kaj Wijk, expert på folkbok­föringsfrågor på Skatte­myndigheten.

– Ett förslag till ny namnlag är att vänta ­senare i år. Den väntas bland ­annat göra reglerna när det gäller efternamn betydligt ­generösare. Den nuvarande lagstiftningen är omodern och blir alltmer svårtillämpad med ­tanke på att internationella namn blir allt vanligare i Sverige.

Avslagsbeslutet, namn som har godkänts och regler om namnbyte – se nedan.

Avslagsbeslutet

”Ett namn som kan väcka anstöt, eller kan antas leda till obehag för den som ska bära det, ­eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen ­inte är lämpligt som ­förnamn ska inte ­godkännas. Detta ­framgår av 34 § ­namnlagen (1982:670).

Enligt Skatteverkets bedömning är namnet ”Talibanjojje” olämp­ligt på grund av att det kan väcka anstöt i den mening som avses i 34 § namn­lagen. Din anmälan om förnamn ska därför inte godkännas.”

Men de här namnen har godkänts:

Metallica

Skatteverket sa ursprungligen nej till paret som ville ge sin dotter namnet Metallica. Beslutet överklagades till länsrätten, som slutligen godkände namnet.

Bel­sebub

En fyraåring i Jämtland har fått samma namn som de onda ­andarnas furste.

Mefistofeles

En ­fyra­åring i Stockholmstrakten heter Mefisto­feles. (Vilket är namnet på en av Satans tjänare.)

Stål­mannen

I Sve­rige finns två personer som ­heter Stål­mannen och två som heter Ironman. Ett tiotal personer lystrar till Batman.

Kim-Jong Sexy ­Glorious Beast Divine Dick Father Lovely Iron Man Even ­Unique Poh

Jo, han heter faktiskt så. Det är en 27-åring i Stockholmstrakten som ändrat namn gång på gång de senaste tio åren. Vid det här laget har han bytt till sig ett 50-tal mer eller ­mindre udda mellannamn.

Så säger reglerna

Förnamn: Kan bytas en gång kostnadsfritt hos Skatteverket. Vill man byta namn igen är det PRV som behandlar ärendet mot en avgift, i dagsläget 1 000 kronor.

Efternamn: Vill man ­byta till en förälders eller makes efternamn så är det Skatte­verket som prövar ärendet.

Vill man ta ett namn som man inte har ­anknytning till är det ­Patent- och registreringsverket, PRV, som prövar ärendet.