Hagamannen kan snart vara fri – trots påtaglig återfallsrisk

1 av 3

avStaffan Dickson

NYHETER

I slutet av juli kan Hagamannen Niklas Lindgren, 42, lämna fängelset som en fri man.

Men Kriminalvården vägrar fortfarande att ge honom obevakade permissioner – eftersom risken att han begår nya brott bedöms vara för stor.

Hagamannen: Jag är som dr Jekyll och Mr Hyde

Niklas Lindgren begick en rad våldtäkter mellan 1999 och 2005 och kom att kallas Hagamannen efter stadsdelen i Umeå där brotten begicks. I juli 2006 dömdes han till 14 års fängelse för mordförsök, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till våldtäkt. Enligt psykologutlåtandet som upprättades i början av fängelsestraffet bedömdes han uppfylla diagnoserna sexuell sadism och ospecificerad personlighetsstörning med tvångsmässiga och omogna drag. Risken för återfall i sexuellt våld bedömdes som hög.

”Påtaglig och beaktansvärd risk”

I fängelset har Niklas Lindgren genomgått ett antal rehabiliteringsprogram och utan anmärkning genomfört fler än tio permissioner med personal, skriver Kriminalvården i ett nytt utlåtande från den 10 juni.

Men enligt samma dokument har Niklas Lindgrens ansökan om obevakade permissioner ändå avslagits.

Kriminalvården skriver att ”det alltjämt finns en påtaglig och beaktansvärd risk för att NN (Niklas Lindgren) begår brott eller gör sig skyldig till misskötsamhet om han beviljas permission på egen hand eller särskilda utslussningsåtgärder.”

”Så är spelreglerna”

Men trots Kriminalvårdens nya utlåtande tyder allt på att Niklas Lindgren kommer att kunna lämna fängelset som en fri man senare i sommar. Redan den 28 juli kan han friges villkorligt.

– Så är spelreglerna när man döms till ett tidsbestämt straff. Då tar man ingen hänsyn till hur farlig någon bedöms vara. Det är därför som rättspsykiatrin alltid har överlägsna återfallssiffror, sa Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, till Aftonbladet när Hagamannen nekades obevakade permissioner i slutet av förra året.

ARTIKELN HANDLAR OM