Stressen ökar – men breven blir färre

avJulia Burman Görans

1 av 3 | Foto: BJÖRN OLSSON

Brevmängden minskar för varje år i Sverige.

Samtidigt vittnar brevbärare om att de inte hinner dela ut posten i tid.

– Jag har varit med om att post som ska eftersändas legat en vecka, säger en brevbärare.

Aftonbladet rapporterade i juli om Leif Rutemark i Munkedal som har tröttnat på Postnord. Räkningar kommer fram efter att förfallodatum passerat. Posten läggs i fel brevlåda.

Det är är inget enskilt problem. Det vittnar både kunder och brevbärare som Aftonbladet varit i kontakt med. Orsaken sägs vara mindre upplärning av nya vikarier, en högre stressnivå och en övertro på maskiner.

– Områdena där vi ska dela ut post har vuxit extremt mycket. Vi får inte den tid vi behöver för att kunna hålla hög kvalitet och samtidigt hinna våra arbetsuppgifter under schemalagd tid. Jag har varit med om att post som ska eftersändas legat en vecka utan att någon delat ut dem, säger en postanställd i norra Sverige.

Han berättar om hur brevbärare dagligen tvingas bryta mot trafikregler för att hinna dela ut posten.

Kan inte planera

– Det är hela tiden förändringar. Vi får större och större distrikt i takt med att brevmängden minskar. Jag gick i väggen för några år sedan efter en omorganisation. Det finns flera brevbärare som har varit sjukskrivna på min arbetsplats. Man orkar inte till slut, säger en anställd i södra Sverige.

– Det blir bara svårare och svårare att jobba. Det här är tredje veckan efter semestern. Sedan dess har jag jobbat över en, två eller tre timmar. Det går aldrig att bestämma någonting efter jobbet, klipptid eller tandläkartid, för man vet aldrig när man kommer hem, säger en annan.

Maskiner sorterar i stället

PostNord ägs gemensamt av den svenska och danska staten sedan 2009. Sedan dess har brevmängden minskat i en allt snabbare takt. Förra året med runt sju procent i Sverige. Samtidigt ska moderbolaget PostNord AB ge utdelning till aktieägarna.

Det kräver stora omställningar. 2010 beslutades om en miljardsatsning i två nya brevterminaler som gradvis ska ta över brevsorteringen. En uppgift som brevbärarna tidigare gjort. Det innebär att antalet brevbärare kan bantas, samtidigt som de som blir kvar får lägga mer av sin arbetsdag ute på fältet.

Känslan av eget ansvar kan ha minskat, tror Sune Blomqvist vid Seko Posten, Postnords största fackliga organisation.

– Nu tar brevbäraren egentligen i brevet först vid kundens låda. Ordinarie personal vet hur man ska hantera detta, men det kan också bli en uppgivenhet. Man känner inte samma skyldighet att rätta till en maskins fel som att rätta till sina egna.

Hälften är stressade

Omläggningen till maskinsorterad post pågår fortfarande. Vid årsskiftet ska all post som delas ut i Sverige ha sorterats via maskiner. Dessutom ska posten kunna delas ut fram till klockan 17 på dagen. Förändringar som upplevs som stora bland de anställda.

En arbetsmiljöenkät som Aftonbladet tagit del av visar att arbetsmiljön på många sätt har försämrats för varje år som gått sedan 2009. Över hälften av de svarande upplever stress och trötthetskänslor. Sex år tidigare var det runt en tredjedel. Mer än hälften upplever värk i nacke, axlar eller rygg.

Men man ska inte enbart skylla på maskinerna, säger Sune Blomqvist.

– Det som har blivit tråkigt nu är att vi får uppfattningen att ledningen har en övertro på hur mycket man kan effektivisera. Jag tror att det handlar om att resultatet för den svenska och danska verksamheten har varit mycket bättre längre tillbaka. Då vill man pressa situationen ännu mer för att hjälpa till att öka vinsten.

Måste leva upp till målen

Postnord håller hög kvalitet, säger Anders Holm, chef för Postnord i Sverige.

Samtidigt är det tuffare att vara brevbärare nu, med fler timmar på vägen. En viss ökning av sjukfrånvaron har skett. Samtidigt är omställningen nödvändig.

– I Sverige ska vi leva upp till de mål som är satta på oss. Om brevmängden minskar med sju procent på ett år måste vi ställa om. Vi har investerat väldigt många miljarder i två nya brevterminaler, som mer och mer kan ta över brevsorteringen i Sverige. På så sätt kan färre brevbärare fokusera på att dela ut posten.

Ser du resultaten i arbetsmiljöenkäten som ett problem?

– Ett problem, det är en sak vi måste hantera. Vi måste ställa om. Vi får försöka ge dem rätt förutsättningar, se till att de tar raster och så vidare. En annan sak vi jobbar med är att få fastighetsägare att sätta in fastighetsboxar. Det skulle hjälpa brevbärarna jättemycket.

ARTIKELN HANDLAR OM

Postnord

Posten

Stress

Seko