Kris för svensk mjölk - då importeras hundratusentals ton

1 av 2 | Foto: Casper hedberg
Utkonkurrerad Den svenska mejerinäringen är i kris på grund av sjunkande priser på världsmarknaden. Ökad import av utländsk ost och yoghurt har förvärrat situationen för mjölkbönderna.

avOlof Svensson

NYHETER

Svenska mjölkbönder går på knäna och många tvingas lägga ner produktionen.

Samtidigt väller det in hundratusentals ton ost och yoghurt från utlandet.

– Det är absolut en del av förklaringen till krisen, säger Lennart Holmström på LRF.

Varje vecka lägger fem svenska mjölkbönder ner sin produktion. Fortsätter krisen kommer svenskproducerad mjölk vara ett minne blott 2050, menar LRF, Lantbrukarnas riksförbund.

Men samtidigt som de svenska mjölkbönderna upplever den värsta krisen på årtionden importerar Sverige mer mejeriprodukter än någonsin.

Förra året importerades närmare 100 000 ton yoghurt och närmare 130 000 ton ost, enligt siffror från LRF.

– Det är absolut en del av förklaringen till krisen. Det finns för mycket mejeriprodukter på marknaden och då konkurrerar man genom att pressa priserna, säger Lennart Holmström, LRF:s expert på marknadsanalys och branschstatistik.

Siffror från SCB visar att importen av mejeriprodukter är åtta gånger så stor i dag jämfört med för 30 år sedan. På fem år är det främst ost och yoghurt som ökat markant.

”Osten stora problemet”

Ost från framför allt Tyskland och Nederländerna säljs till låga priser i Sverige - vilket gör att många konsumenter väljer de produkterna i stället för att köpa svensktillverkat. Skulle de i stället välja svenskt hade det gynnat svenska mjölkbönderna, enligt Lennart Holmström.

– Då skulle mer av det som svenska konsumenter betalar gå till de svenska bönderna, säger han.

Han får medhåll från Karin Granström, lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet.

– Man pratar väldigt mycket om mjölken, men det stora problemet för Sveriges mjölkbönder är att vi äter så mycket importerad ost, säger hon.

Tagit fram åtgärdspaket

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) presenterade tidigare i somras ett åtgärdspaket för att stärka svensk mjölkproduktion. En del handlar om att ursprungsmärka svenska mejeriprodukter och "kommunicera svenska mervärden till konsumenterna".

Något både Karin Granström och Lennart Holmström välkomnar.

– Det handlar om att göra ett aktivt val när man står i butiken. Men det är ofta inte så lätt - det är en djungel av märkningar på paketen, säger Lennart Holmström.

Av det som Arla Foods säljer i Sverige produceras 93 procent inom landets gränser. Annat, som till exempel Hushållsost, produceras i Danmark. Anledningen är enligt presschef Claes Henriksson att produkten är en lågprisost.

– Där väljer konsumenterna generellt inte utifrån ursprung utan utifrån pris. Där måste vi vara med och konkurrera.

Arla: ”Jättedramatiskt”

Arla arbetar nu med att ursprungsmärka sina produkter för att konsumenter ska veta var de är producerade. Men grundproblemet till krisen är mer komplext än den ökade importen, säger Claes Henriksson. Det handlar om utbud och efterfrågan.

– Mjölkproduktionen i världen har ökat, samtidigt har vi en situation där Ryssland bojkottar mat från EU och Kina köper allt mindre. Det är en jättedramatisk utveckling på världsmarknaden och inget isolerat problem för Sverige.

Ser ni någon ljusning på krisen?

– Vi på Arla gör allt vi kan för att tjäna så mycket pengar som möjligt till bönderna, det är det som Arla som kooperativ ska göra. Men i den här tiden är det väldigt dramatiskt. Det krävs också politiska lösningar.

Så mycket importerar Sverige

Andel importerat av total konsumtion

Konsumtionsmjölk:

2009: 3,4 procent

2014: 2,1 procent

Grädde:

2009: 9,5 procent

2014: 13,9 procent

Yoghurt

2009: 36,1 procent

2014: 45,1 procent

Övriga filprodukter:

2009: 2,3 procent

2014: 5,6 procent

Hårdost:

2009: 39,3 procent

2014: 54,2 procent

Övrig ost:

2009: 75,0 procent

2014: 81,3 procent

Smör:

2009: 23,2 procent (2009)

2014: 38,8 procent

Så mycket importerades 2014:

Mjölk, förpackad: 7 659 ton

Yoghurt: 98 470 ton

Ost: 128 555 ton

Så mycket exporterade Sverige 2014:

Mjölk, förpackad: 1 048 ton

Yoghurt: 8 837 ton

Ost: 16 809 ton

Källor: SCB, LRF

Det här beror krisen på:

Allt mer mjölk produceras i världen, samtidigt minskar efterfrågan.

EU har avskaffat sina mjölkkvoter, som reglerade hur mycket mjölk varje land får producera. Sedan dess har stora mjölkländer som Tyskland och Nederländerna producerat betydligt mer, vilket pressar ner priserna på världsmarknaden.

Ryssland har som svar på EU:s sanktioner infört importstopp från unionens medlemsländer, vilket slagit hårt mot även svenska mjölkbönder som tidigare exporterade till Ryssland.

Kina, som tidigare importerade mycket mejeriprodukter, köper nu allt mindre.

ARTIKELN HANDLAR OM