Skandalkirurgens offer i Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Paolo Macchiarini utförde tre operationer med luftstrupar i plast på Karolinska sjukhuset.

Johan Thyberg, tidigare professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska institutet, har engagerat sig i fallet Paolo Macchiarini.

Han har granskat två av de svenska fallen, bland annat med hjälp av vad som framkommit i den externa utredningen gjord av professor Bengt Gerdin.

För Johan Thyberg är hela förfarandet obegripligt.

– Man har inte ens gjort en lex Maria-anmälan. Det här är exceptionellt och den största skandalen i svensk medicinhistoria.

■ ■ Andemariam Beyene

Han var en eritreansk student som studerade geologi på Island. Han hade drabbats av en tumör i luftstrupen som opererades bort på Island. Senare fick kan andningsbesvär och remitterades till Paolo Macchiarini.

Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset har hävdat att hans tillstånd var akut och det var därför man beslöt att operera honom med en helt okänd, oprövad metod.

Bengt Gerdin fann det dock osannolikt att han skulle ha en ny tumör i luftstrupen eftersom inga prover hade påvisat det.

Direkt efter operationen var Andemariam Beyen så pass frisk att han kunde återvända till Island men han blev snabbt sämre och återemitterades till KS.

För att han överhuvudtaget skulle kunna andas fick läkarna flera gånger sätta in ett stödnät i luftstrupen för att den inte skulle falla samman och kväva patienten.

Det bildades fistelgångar mellan luftstrupen och matstrupen och mat hamnade regelbundet i luftstrupen med svåra infektioner som följd.

Matstrupen fick opereras bort och man gjorde ett försök att ersätta den genom att dra upp en bit av tjocktarmen genom mellangärdet och brösthålan för att sy fast den med den del av matstrupen som fortfarande fanns kvar.

Andemariam Beyne dog två och ett halvt år efter operationen. Då fann man luftstrupen helt lös i honom.

■ ■ Yesim Cetir

Hennes skada uppstod vid ett ingrepp i Turkiet som skulle minska hennes handsvett. Genom ett instrument som förs in genom bröstkorgen för att bränna en samling nervceller vid ryggraden skulle handsvetten minska. Vid ingreppet skadades luftstrupen.

I samband med luftstrupsoperationen opererades Yesmins ena lunga och flera revben bort.

Efter operationen fungerar inte längre hennes matstrupe och hon får näring via en slang direkt in i magsäcken.

I perioder har hon vårdats i hjärt-lungmaskin för att överleva.

Var fjärde timme måste hennes luftvägar rensas på slem för att hon inte ska kvävas.

Hon vårdas för fjärde året på en intensivvårdsavdelning.

Sedan ett år tillbaka har Yesim flyttats från Karolinska till ett sjukhus i USA där man ska försöka rädda henne genom en transplantation av en donerad luftstrupe.

■ ■ Christopher Lyles

En ung amerikan som återvände till USA nästan direkt efter operationen och som dog två månader senare. Inte mycket är känt om hans tillstånd däremellan.

Publicerad: