Transportörer rasar mot id–kontroller

avIsabelle Nordström

1 av 2

Tåg– och bussbolagen är eniga: Deras personal har inte erfarenhet eller resurser att göra id–kontrollerna.

Många tycker att det är ett uppdrag för polisen.

– Det här borde staten ansvara för, säger Anna Grönlund på Sveriges bussföretag.

På torsdagen fick transportörerna och facket träffa trafikutskottet för lämna synpunkter på regeringens förslag om id–kontroller.

Många är kritiska till hur förslaget presenterats.

– Hur ska en enskild bussförare kunna se och bedöma ett id eller pass från ett annat land utan vare sig utbildning eller kompetens, frågar sig Anna Grönlund, branschchef på Sveriges bussföretag.

”Jobb för polisen”

Hon säger att detta kommer att innebära oerhörda påfrestningar för busspersonalen.

– Vi tycker att det här är en uppgift som staten ska ansvara för, det vill säga polisen, Tullverket och så vidare statlig personal. De har både kunskap, utbildning och framför allt mandat att hantera de situationer som kan uppstå, säger hon.

– Vi är rädda för att det ska uppstå både hot, våld och andra besvärliga situationer bussförare varken har utbildning att hantera på ett bra sätt.

Hon är inte ensam om att tycka att det här är en uppgift för staten. Flera av transportörerna och facket tycker att polisen borde ansvara för kontrollerna.

– Det här handlar om myndighetsutövning. Våra medlemmar kan behöva neka delar av en familj som är på väg till Sverige, om någon av dem inte har en giltig identitetshandling, säger Per–Ola Fällman, ombudsman på Seko.

Extremkort svarstid

Transportörer och myndigheter påpekar att de har haft ”extremt kort tid på sig” att komma med yttranden, och flera synpunkter har kommit in via telefon.

– Vi har fått två dygn på oss att svara på det här lagförslaget, säger Anna Grönlund.

Skånetrafiken kritiserar att regeringen inte tagit hänsyn till de tusentals pendlare som korsar gränsen varje dag.

För deras personal kommer det att bli svårt att hinna göra id–kontrollerna, särskilt i rusningstrafik.

– Just nu arbetar vi för att komma fram till den minst dåliga lösningen, säger Linus Eriksson på Skånetrafiken.

Anna Grönlund har även synpunkter på den planerade sanktionsavgiften.

– Det pratas om 50 000 kronor. Det är mer än vad en expressbuss drar in på hela sin körning. Om det blir förseningar kan företagen behöva betala ersättning till resenärer som sitter på bussen eller matersättning, de kostnaderna har vi inte kunnat beräkna, säger hon.

MP–politiker negativt

Även Trafikutskottets ordförande är kritisk till id–kontrollerna.

– Jag har ställt mig negativt till det här. Jag hoppas att regeringen tar till sig de synpunkter som har framförts, säger Karin Svensson Smith (MP).

– Jag hoppas de försöker att hitta en lösning för id–kontroller som påverkar kollektivtrafiken så lite negativt som möjligt.