Finansministrarna bröt mot EU:s grundlag

NYHETER

Bryssel

Finansministrarna bröt mot EU:s fördrag när de lät Frankrike och Tyskland undslippa hot om böter för sina budgetunderskott.

Beskedet gavs av EU:s domstol på tisdagen.

Beslutet är en seger för EU-kommissionen. Den har hävdat att finansministrarna på ett rättsvidrigt sätt satt den så kallade stabilitetspakten ur spel.

Enligt pakten får EU-länderna inte ha större offentliga underskott än tre procent av BNP. Överskrids den gränsen ska EU utfärda rekommendationer och föreläggande för att syndarna ska rätta in sig i ledet. I slutändan kan de medlemsstater som infört den gemensamma valutan euron drabbas av böter.

Kommissionen ville i höstas att finansministrarna skulle utfärda föreläggande om åtgärder till Frankrike och Tyskland som innebar att deras underskott skulle minska till under tre procent under 2005.

Böter avvärjdes

Det skulle ha varit ytterligare ett steg på väg mot böter. Men efter påtryckningar från den franska och den tyska regeringen frös finansministrarna vid ett ministerråd 25 november förra året det pågående underskottsförfarandet. I stället antogs en politisk deklaration, så kallade rådsslutsatser. I den lovade Frankrike och Tyskland att minska sina underskott under tre procent 2005. Löftena var dock inte bindande och hotet om böter avvärjdes genom att det formella underskottsförfarandet förklarades vilande.

EU:s domstol anser att finansministrarnas (ministerrådets) agerande inte har stöd i unionens fördrag och skriver att de inte får frångå de regler som föreskrivs.

"Rådet kan således inte använda sig av ett alternativt förförande", står det i domen.

Sverige inte med

Därmed upphäver domstolen de rådsslutsatser som finansministrarna antog. Den betonar dock att man inte tagit ställning till om ministrarna var skyldiga att ta beslut om kommissionens rekommendationer om att utfärda föreläggande till Frankrike och Tyskland.

De länder som inte har infört euron - Sverige, Storbritannien och Danmark - deltog inte i det beslut som antog de nu upphävda rådsslutsatserna.

Domen kan inte överklagas.

Vilka konsekvenser beslutet får för Tyskland och Frankrike beror på hur EU-kommissionen och EU:s ministerråd agerar framöver. EU:s ordförandeland Nederländerna välkomnade domen på tisdagen och uppgav att utslagets konsekvenser ska diskuteras med de andra EU-länderna.

Peter Wallberg/TT