Så kommer klimatet att förändras

NYHETER

Varmare somrar och kortsiktigt mer regn

Vädret förändras och på lång sikt är vi på väg mot varmare och torrare somrar.

Det slog SMHI:s klimatforskare Markku Rummukainen fast när han chattade med läsarna.

Men så extrema förhållanden som i katastroffilmerna behöver vi inte oroa oss för.

Här är chattet i sin helhet.

Markku Rummukainen säger: Hej! Den aktuella väderleken bjuder på utmärkta ramar för att chatta om klimatforskningen. Att vädret varierar är naturligt. Enstaka händelser är svåra att sätta i ett klimatsammanhang som avser vädrets egenskaper mätt över en längre tid. Däri ingår vädrets typiska föränderlighet, medelvärden, variabilitet och extremvärden. Klimatförändringen avser den i vädersammanhang mer smygande effekten av koldioxidutsläpp m.m. på atmosfären och andra delar av jordens klimatsystem. Det beräknas bli varmare under 2000-talet, något som man redan nu ser tecken av på den globala skalan. Vad vill du fråga en klimatforskare om?

Lemmy säger: Är det någon risk att det blir som i katastroffilmen "The day after tomorrow"?

Markku Rummukainen säger: Filmen har en lös anknytning till en vetenskaplig frågeställning om hur haven kommer att känna av uppvärmningen. Filmen dock tog i rejält. Så snabbt kan det aldrig gå och troligen kommer förändringarna karakteriseras mer av stigande värme än att Nordamerika togs över av kung Bore. Väldigt liten risk för The day after tomorrow.

pekka säger: Vad kan jag som privatperson göra för att förhindra klimatförändringar?

Markku Rummukainen säger: Det är bra att hålla sig informerad och bry sig om klimatet. Sedan handlar det mest för de flesta om kloka val tror jag - något som faktiskt minskar känslan av lättnad även i plånboken. Spar energi och åk kollektivt, t.ex., hjälper även i det stora hela. Om man kan välja, alltså.

majsan säger: Att det blir varmare, innebär det även att det blir mer fuktigt här uppe i Norden?

Markku Rummukainen säger: Beräkningarna som är faktiskt många och beskriver tänkbara scenarier talar om mer nederbörd i våra trakter på höstkanten, vinter och vår. Somrarna kan bli torrare i genomsnitt i Norden, dock med ökad risk för kortvariga skyfall.

Steffo säger: Hur ser det värsta skräckscenariot när det gäller klimatförändringarna?

Markku Rummukainen säger: Det värsta skräckscenariot kommer med en ytterst liten sannolikhet. Det bör påpekas. Om metangasen som finns bunden i havsbottnar skulle plötsligt frigöras kunde det leda till en snabb temperaturstegring på kanske 10 grader i loppet av några år/årtionden. Troligare dock är en mer jämn uppvärmning på från ett par till uppemot 5-6 grader under 2000-talet.

kraftwerk säger: Är det bilarnas fel att vi nu har så mycket regn?

Markku Rummukainen säger: Eftersom det är naturligt att vädret varierar - i alla fall inom vissa ramar - är det omöjligt att koppla ihop enstaka väderhändelser eller ens korta sekvenser med den långsiktiga klimatförändringen. Bilar, eller egentligen trafiksektorn, är dock en viktig drivkraft i klimatförändringen, och därmed sitter inne med en av nycklarna till att lösa problemet också.

Tommy säger: Är det inte media som gör stor affär av vädret? Jag tycker att det har varit i stort sett likadant sedan 60-talet! Nu vill man ju ha minsta lilla regn eller temperaturförändring till människans påverkan.

Markku Rummukainen säger: Tja, i min barndom var vintrarna vita ;-) Men visst är det så att dagens mediabevakning gör oss mer och snabbare medvetna om vädrets nycker. Klimatet på den globala skalan har redan börjat förändrats. Det går dock att visa för längre perioder än de förbiilande väderleksvariationerna.

regn säger: Tror du att vi i framtiden kommer att ha större kunskaper om att "styra" vädret?

Markku Rummukainen säger: Vi påverkar vädrets ramar redan nu, dock har det inte varit medvetet. Vädret på kortare sikt däremot tror jag kommer att förbli bortom effektiv kontroll för väldigt länge till.

Lennart säger: Hej Markku, tar politikerna denna fråga på allvar tycker du. Klimatkommitténs arbete blev ju väldigt urvattnat när det väl manglats av alla instanser!

Markku Rummukainen säger: Politikerna tar frågan på allvar, vilket den internationella klimatförhandlingsprocessen vittnar om. Sverige agerar inom den samt har en mer långtgående process jämfört med många andra länder. Samtidigt är det så att klimatfrågan finns samtidigt som - och har kopplingar till - många andra stora frågor som man också vill lösa.

Ali säger: När kommer vädret börja att bli bättre, sol tack?

Markku Rummukainen säger: Just nu regnar det utanför mitt fönster och jag kan inte se bortom de gråa molnen. Lite hopp ger prognoserna om avtagande regnande, men för en chans till en större ändring verkar man bli tvungen att vänta tills senare på veckan.

Kuling säger: Hur mycket temperaturhöjning till klarar vi innan de storstäder som ligger vid haven dränks? Jag tänker på London, Stockholm, Rio, Rotterdam osv?

Markku Rummukainen säger: Problem finns redan idag på sina håll. I västvärlden har man dock resurser för att bygga mer marginaler. Det planeras på sina håll. Under 2000-talet går beräkningarna för hur havets nivå höjs ut på någonstans mellan en decimeter till en knapp meter. Genomsnittligt. Lokalt kan det handla om något mer eller mindre. Mer utsatta blir kusterna i Afrika och Asien.

Brandy säger: Hej! Är de översvämningar och den kalla sommar vi har i Sverige nu, och de översvämningar och värmebölja vi hade i Europa förra året, uttryck för normala variationer eller symptom på en global klimatförändring? Hur vet man vad som är "normalt" och vad som går utanför?

Markku Rummukainen säger: Svår fråga! "Normalt" kan i princip innehålla väldigt mycket. Förra sommarens värmebölja uppskattades i exv. Schweiz vara en händelse som "normalt" kan inträffa med flera tusen års mellanrum. Jag kan säga så att det vi upplevt är absolut inte motbevis till klimatförändringen. Men det kan inte heller tas som vetenskapligt bevis. Enstaka händelser sorterar bättre under väder än klimatförändring.

Trilenium säger: Förr var det alltid varmt i juni månad, men de senaste åren har jag märkt att värmen inte kommer förrän i juli - augusti. Stämmer det att sommaren har blivit lite förskjuten?

Markku Rummukainen säger: Det handlar nog mer om vädrets naturliga föränderlighet. Början av juni var rätt så fin i år också. I Sydsverige började sommaren 2001 kyligt den med, om jag nu minns rätt. Mitt mannaminne är kort. Jag tror inte att det finns någon bestående ändring i den riktningen.

Markku Rummukainen

säger: Tack för chattet. Vädret går inte att göra mycket åt, även om det hjälper med bra prognoser. Eftersom vi påverkar klimatet kan vi också till slut styra hur stort problem 2000-talets klimatförändring blir. Enkelt är det inte, men inte heller är det hopplöst. Vädret i alla fall påminner oss även nu att vi påverkas, och berörs av klimatet.

Läs även

aftonbladet.se