Calle Jonsson överklagar till HD

NYHETER

Vill slippa bli ställd inför rätta i Grekland

För att slippa bli ställd inför rätta i Grekland överklagade Calle Jonsson på måndagen till Högsta domstolen (HD).

Jonssons advokat Leif Silbersky hävdar i överklagandet att det är av vikt för framtida rättstillämpning att HD prövar frågan.

Det är 1957 års lag om utlämning för brott som ska tillämpas i det här fallet och inte de nyare bestämmelserna om överlämning enligt europeisk arresteringsorder. Grekland hade inte genomfört det rambeslut, som förutsätts för att de nyare bestämmelserna ska tillämpas, hävdar Silbersky.

”Får inte en rättvis rättegång”

Man kan vidare utgå från att Jonsson inte skulle få en rättvis rättegång om han överlämnas till Grekland. Detta mot bakgrund av hur han behandlats i samband med gripandet och under häktestiden. Därmed strider en överlämning mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, skriver Silbersky.

Hittills har både tingsrätt och hovrätt kommit fram till att det inte finns några hinder för att överlämna Jonsson till en grekisk domstol.

Jonsson ska där stå till svars för ett påstått knivdåd på semesterön Kos sommaren 2001.

Den arresteringsorder som utfärdats mot Jonsson, bygger på en EU-överenskommelse som blev svensk lag förra årsskiftet. Enligt den ska EU-staterna till varandra lämna ut medborgare som misstänks för grövre brott. Beslut om överlämning fattas alltid av domstol.

TT