Minskat miljöskydd kan rädda skogen

NYHETER

Regeringen är beredd att låta skogsägarna bespruta sitt stormfällda virke med det annars förbjudna medlet permetrin för att rädda vad som räddas kan efter stormen över Sydsverige. Men framför allt för att skydda den friska skogen från framtida insektsangrepp.

Stormen vräkte, enligt Skogsstyrelsens senaste beräkning, ned cirka 75 miljoner kubikmeter motsvarande en normal årsavverkning i hela Sverige och värd cirka 30 miljarder kronor.

För att rädda virket måste det bärgas och tas om hand av skogsindustrin före juni månads utgång – en helt omöjlig uppgift även om man sätter in alla skogsskörderesurser som finns i landet och mer därtill.

Men om det stormfällda virket får ligga kvar i skogarna finns en stor risk att den fruktade granbarkborren förökar sig snabbt och i sin tur angriper den stående skogen. Det skedde efter stormen 1969.

Vill lätta på restriktioner

Infrastrukturminister Ulrica Messing sade på torsdagen på en presskonferens på Skogsstyrelsen i Jönköping att denna risk är så stor att den kan vara nödvändigt att lätta på restriktionerna för bekämpningsmedlet permetrin. Det blir i så fall Kemikalieinspektionen som får ge tillstånd till hur medlet får användas.

Skogsägarna riskerar också uttorkning av det kvarliggande virket. Därför kan regeringen tänka sig att tillfälligt ge generell dispens från tillståndsplikten för så kallad vattenlagring av avverkat virke.

Ulrica Messing besökte på torsdagen själv ett av de mest utsatta områdena i trakten av Ljungby och sade efteråt att det hon hade bevittnat berörde henne mycket.

– Enskilda kvinnor och män har på en eller par timmar fått se hela sitt livsprojekt slås i spillror och ett kulturarv till den kommande generationen slås sönder.

Stormgrupp tillsatt

Regeringen tillsatte redan i måndags en särskild så kallad stormgrupp med deltagare från berörda myndigheter och skogsnäringen för att utarbeta planer på hur man ska agera i den uppkomna situationen.

Gruppen ska inom kort samla företrädare för hela transportsektorn för att se hur man ska lösa de logistiska problemen med att transportera bort allt virke som kan bärgas. Lagändringar och dispenser kan krävas. Bland annat ska Vägverket se över om och var den maximala fordonsvikten kan höjas.

Däremot var Messing mer skeptisk till förslaget om transportstöd som enligt henne troligen strider mot EU:s bestämmelser.

Kung Carl Gustaf, en känd miljökämpe som också gjorde en utflykt i den bistra verkligheten i de stormdrabbade skogstrakterna, var också med på presskonferensen. Han hade inga invändningar mot att man ruckar lite på miljöskyddet för att rädda det sydsvenska virket.

– Det är ju enorma värden som står på spel. Och då måste man ta initiativ, improvisera, tänka i andra banor och vara flexibel, sade han.

Thomas Hamberg/TT