Hans straff - tvingades spela hund

Publicerad:
Uppdaterad:

Trakasserierna fortsätter trots order från ÖB

De kallas apor och negrer, tvingas städa trots att de är sjuka och får stå på huvudet tills de svimmar.

Mot ÖB:s uttryckliga order fortsätter befäl att trakassera värnpliktiga.

STRYPSNARA RUNT HALSEN Många värnpliktiga utsätts fortfarande för olagliga bestraffningar. Här tvingas en värnpliktig spela hund med en strypsnara runt sin hals, för att han har varit längre än det tillåtna avståndet från sitt vapen.
STRYPSNARA RUNT HALSEN Många värnpliktiga utsätts fortfarande för olagliga bestraffningar. Här tvingas en värnpliktig spela hund med en strypsnara runt sin hals, för att han har varit längre än det tillåtna avståndet från sitt vapen.

För tre år sedan presenterade Värnpliktsrådet en uppmärksammad rapport som visade att värnpliktiga ofta utsattes för trakasserier och kränkningar av sina officerare.

Försvarsledningen kallade behandlingen för oacceptabel och lovade bot och bättring.

Nu har Värnpliktsrådet låtit göra om undersökningen. Och ingenting har blivit bättre.

- Jag är inte förvånad. Man frågar sig vilket ledarskap militärledningen har gentemot förbanden, säger Erik Haara, 21, Värnpliktsrådets ordförande.

Intervjuade 500

Rapporten, som bygger på intervjuer med 500 värnpliktiga, lämnas i dag över till Försvarsmakten. Den visar bland annat :

Nästan var tredje har drabbats av nedsättande tillmälen, till exempel apa, fjolla eller homogay.

Var sjunde har tvingats arbeta trots att de varit sjukskrivna.

Var femte värnpliktig har någon gång utsatts för olaglig och kränkande bestraffning.

- En del värnpliktiga har svarat att de utsatts för lättare misshandel och någon att han tvingats stå på huvudet tills han svimmat. Nu räcker det inte längre med vackra ord från försvarsledningen. Nu krävs handling, säger Erik Haara.

Försvarsmakten har inte velat kommentera innehållet i rapporten innan den lämnats över.

Gunnar Svensson

Publicerad: