Varför är det så många barn som blivit sjuka i fågelinfluensan?

1 av 2 | Foto: Felicia och Carl Larsson, Jonathan och Rasmus Morales, Johan Lundberg, Niklas och Erik Sedig ställde frågor till Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.
NYHETER

GÖTEBORG

Oron för fågelinfluensan sprider sig hos stora som små.

Aftonbladet lät en grupp barn ställa frågor direkt till Sveriges statsepidemiolog Annika Linde.

Hon är chef för den enhet hos Smittskyddsinstitutet som ska arbeta med Sveriges skydd mot fågelinfluensan.

Hur har viruset kommit till, vet man det?

- Inte ursprungligen. Men alla influensavirus är fågelvirus från allra första början sedan urminnes tider. Det finns ett åttiotal olika influensavirus. Och virus H5N1, som det farliga fågelinfluensaviruset också kallas, är en av dem.

Hur många är det som dött i fågelinfluensa?

-Sedan 1997, när sjukdomen upptäcktes, har drygt 70 personer dött. Dödligheten är rätt hög, eftersom bara ett 150-tal blivit smittade. Men man ska komma ihåg att det krävs rätt mycket för att kunna bli smittad. Och än så länge har bara människor fått sjukdomen genom kontakt med fåglar.

Hur ser man att en fågel är sjuk i fågelinfluensan?

- När det gäller till exempel änder och gäss, som har viruset naturligt i sina tarmar, blir de sällan sjuka och det är svårt att se. Andra fåglar, som kycklingar ser man det genom att kammen sjunker ihop och att de börjar tappa sina fjädrar.

Är barn mer drabbade av fågelinfluensan än vuxna?

- Om barn är mer känsliga för viruset vet vi inte. Men det är många barn som fått sjukdomen. Det beror på att i Sydostasien, där sjukdomen först började, säljer man kycklingen med fjädrar och allt. Sedan låter man barnen plocka dem, vilket gjort att de smittats av viruset.

Klarar sjukhusen ta emot alla som blir sjuka?

- Om det blir en epidemi kan det bli svårt. Men då får sjukhusen sluta göra det som de kanske normalt arbetar med, och ta det som är viktigast, att ta hand om dem som blivit sjuka i fågelinfluensan.

Finns något vaccin mot influensan?

- Ja, för den fågelinfluensa vi har nu, som bara sprids mellan fågel och människa, är det lätt att börja tillverka vaccin i dag.

Läs också:

Lennart Kasvi