Här får utsatta barn rätt hjälp – snabbt

NYHETER

Nu finns Barnahus i sex svenska städer

Foto: Många barn som utsatts för övergrepp och våld av sina föräldrar får aldrig den hjälp de behöver. Istället tvingas de berätta om sina upplevelser om och om igen för ständigt nya vuxna vid socialtjänsten och inom polisen. (Bilden är arrangerad och flickan har inget med fallen i artikelserien att göra.)  

Niklas, 7, tvingades berätta sin historia för nio olika personer.

Polisutredningen om sexuella övergrepp tog 1,5 år – sedan lades den ner.

Hade Niklas kommit till ett av landets Barnahus kunde allt varit över på några månader.

När misstankar om övergrepp uppdagas i en familj rasar allt. Alla mår dåligt – inte minst barnen.

–?Att processen då blir snabb och effektiv med barnet i fokus är avgörande för hur barnen mår och om de orkar berätta, säger Lotta Lindgren, socionom på Barnahuset i Linköping.

”Ville inte leva”

Men Niklas och hans yngre bror fick träffa nio olika personer inom polisen och socialtjänsten och först ett och ett halvt år senare fick de beskedet att förundersökningen var nedlagd.

–?När det var som värst ville de inte leva längre. Jag orkade precis stötta barnen, själv vägde jag 45 kilo och höll på att gå under, säger Niklas mamma.

Plågsam utredning

Med en pågående vårdnadstvist och ständigt nya ansikten blev både polisens och socialtjänstens utredningar långa och plågsamma. Niklas fick berätta sin historia för fyra olika socialsekreterare, två särskilda familjeutredare, två förhörsledare och en privat terapeut.

–?Myndigheterna skulle ha lyssnat ordentligt på oss från början, gjort en gemensam utredning och följt upp med hjälp.

Regeringen har på försök startat sex Barnahus – där barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel tas omhand av ett specialteam bestående av polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

–?Grundregeln är att barnet inte ska behöva återuppleva sitt trauma genom att berätta samma sak flera gånger, säger Elisabet Kjellander, socionom och projektledare på Barnahuset i Linköping.

Barnen förhörs av specialutbildade poliser, allt videofilmas och i ett rum intill sitter de socialsekreterare, åklagare och barnpsykologer som ska arbeta med fallet.

De kan under förhöret ställa kompletterande frågor via hörsnäckan som förhörsledaren har i sitt öra. Tanken är att barnet i sina fortsatta kontakter med socialtjänst och BUP ska slippa upprepa vad det tidigare sagt.

Hela familjen i kris

När förhöret är över får barnet genast träffa en psykolog från BUP för krissamtal.

– Misstankar om sexuella övergrepp eller misshandel försätter hela familjen i kris. Många barn och föräldrar behöver stöd och hos oss är terapeuter och psykologer inkopplade från början, säger Elisabet Kjellander.

Fotnot: Niklas är ett fingerat namn.

Så utreddes Niklas fall

Så här jobbar Barnahusen

Läs mer:

Tidigare:

Malin Nord, Anna Bengtsson