Så dödligt är viruset

NYHETER

Nya larmrapporter varje dag - här är svaren på de viktigaste frågorna

Oron är stor för att fågelinfluensan ska spridas i Sverige och hur vi skall undvika att bli smittade.

Nya larmrapporter om hur viruset närmat sig Europa och Norden kommer varje dag nu.

Aftonbladet.se har har listat de vanligaste frågorna till Smittskyddsinstitutet om viruset och institutets svar.

Foto: Detta är fågelviruset, som nu sprider sig runt om i världen.

Trots larmrapporterna behöver inte rekommendationerna till allmänheten om försiktighet skärpas.

Det säger Annika Linde, chef för avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet, till aftonbladet.se.

- Inte vad beträffar människor som är vår avdelning. Vi har haft jättelika utbrott i Asien. Men bara 150 kända fall av människor som blivit smittade sedan 1997 så smittsamheten är väldigt liten.

- Risken att människor skulle bli smittade här i Sverige är försumbar.

Annika Linde har inga synpunkter på om våra svenska kommer att räcka eller om vi bör skaffa mer mediciner.

-Det är en fråga för Socialstyrelsen och socialdepartementet.

DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM FÅGELVIRUSET:

?Vad är fågelinfluensa?

En sjukdom bland fåglar som på senare år kunnat smitta människor. 1997 upptäcktes det första fallet. Under de tre senaste åren har 100 miljoner fåglar smittats i Sydostasien. Hönsbestånd i hela området har dött eller slaktats.

?Hur smittar fågelinfluensan?

Genom direktkontakt med smittade fåglar eller deras avföring.

?Hur stor är risken att bli smittad?

Ännu så länge nästan obefintlig om man inte har mycket nära kontakt med sjuka fåglar.

?Kan fågelinfluensan komma att smitta mellan människor?

Inte ännu men risken ökar ju fler människor och ju fler djurslag som blir smittade. Om samma person samtidigt smittas av både fågelinfluensa och vanlig influensa kan det leda till att fågelviruset muterar, det vill säga byter ut några av sina gener till gener som är bättre anpassade till mänskliga celler. Då kan vi få en pandemi, det vill säga en global epidemi. Varje år har vi sådana influensavirus och de drabbar 10 till 30 procent av befolkningen.

?Hur dödligt är viruset?

Tre fjärdedelar av de som fått diagnosen fågelinfluensa har dött. Många fler kan ha fått smittan men ha haft lindriga symptom.

?Kan fågelinfluensa spridas via livsmedel, till exempel kyckling?

Det finns det inte några som helst belägg för att virus kan spridas till människor via smittade livsmedel, varken via tillagade kött- eller äggrätter. Man rekommenderar dock alltid att fågelkött och ägg upphettas till minst 70°, vilket även dödar influensavirus.

?Vilka symtom får människor som fått fågelinfluensan?

Hög feber, halsont, hosta, ögoninflammation samt lindriga mag- och tarmbesvär. Stora andningssvårigheter. Man har också konstaterat fall med lunginflammation, leverpåverkan, njursvikt och påverkan på blodbilden. Två fall med barn med diarré och hjärninflammation har också rapporterats.

?Avråder Smittskyddsinstitutet från resor till länder som drabbats av utbrott?

Inte idag. Men den som reser i ett område där smittan finns bör vara noga med att följa de rekommendationer som finns för att undvika sjukdomen.

?Vad ska man göra för att minska risken för att bli smittad?

Undvik direktkontakt med fåglar och deras spillning. Undvik marknader där man säljer fåglar. Undvik också hönsfarmer och fågelbad.

Tvätta händerna noga och ofta, särskilt efter kontakt med djur.

Undvik råa ägg, otillräckligt tillagad kyckling eller annat fågelkött. Djupfrysning av mat dödar inte viruset men hettas maten upp till över 70 grader dör fågelinfluensaviruset.

?Finns det något vaccin mot fågelinfluensa?

Nej, inte för människor. Vaccintillverkare arbetar för att få fram det. I Kina har man lyckats tillverka ett vaccin för höns som fungerar bra.

?Finns det något annat läkemedel?

Det finns antivirusmedel, Tamiflu och Relenza. De stoppar spridningen av ett virus som som fastnat på en infekterad cell. Medicinen bör bara tas i samråd med läkare, den ska till exempel inte tas av gravida eller ammande kvinnor. Medicinen har också begränsad hållbarhet. Myndigheterna är dessutom rädda för hamstring så att medicinen inte ska räcka till dem som bäst behöver den.

?Finns det risker med att äta svensk färsk eller fryst kyckling?

Så länge det inte finns konstaterad smitta i Sverige är det ingen risk att äta svensk kyckling. All kyckling bör i vilket fall som helst upphettas till över 70 grader och då dör fågelviruset

?Hur många människor har blivit smittade av fågelinfluensan?

Enligt WHO, Världshälsoorganisationen har 118 människor blivit smittade sedan december 2003. Av dem har 61 dött i sjukdomen.

Källa:Smittskyddsinstitutet

Läs mer:

Simone Söderhjelm