Krigsherren kan få sitta i svenskt fängelse

NYHETER

Riksdagsbeslut öppnar dörren för Charles Taylor

Liberias förre president Charles Taylor kan hamna i svenskt fängelse.

Ett specialanpassat riksdagsbeslut öppnar dörren på vid gavel för att den förre krigsherren får avtjäna sitt straff i Sverige.

Charles Taylor är åtalad för elva krigsförbrytelser. Det var hans uppbackning av rebellerna i grannlandet Sierra Leone som ledde till stympningar av tusentals människor.

Just nu är Charles Taylor fängslad i Sierra Leone, där man vill att han ska skickas till krigsdomstolen i Haag.

Det har krigsdomstolen sagt ja till, men bara under förutsättning att Taylor vid en fällande dom får avtjäna sitt straff i ett tredje land.

Sverige har tidigare sagt nej.

Men den lagändring som träder i kraft 1 juli gör det nu möjligt att placera Charles Taylor bakom svenskt galler.

AP-Aftonbladet