"Vi accepterar inga attacker"

NYHETER

Laila Freivalds informerade partiledarna

Inför dagens möte med partiledarna har utrikesdepartementet haft kontakt med ett 20-tal ambassader.

Laila Freivalds informerade sedan partiledarna om läget i de olika länderna.

Enligt hennes information ska läget vara lugnt på de flesta håll.

Efter mötet med partiledarna sa utrikesminister Laila Freivalds att UD haft en telefonkonferens med ett 20-tal svenska ambassader i muslimska länder.

Där fick hon lägesbeskrivning från respektive länder.

Under mötet med partiledarna berättade hon om informationen från ambassaderna.

- Sammanfattningsvis kan man säga att det är lugnt på de flesta håll, men man måste ändå iaktta stor försiktighet. Det kan vara ett bedrägligt lugn, sade Freivalds.

Viktigt att vara tydlig

Freivalds har inte fått intryck av att Danmark skulle känna sig sviket av EU och USA.

– Det är oerhört viktigt att vi är tydliga med att vi inte ska acceptera attacker på danska och svenska ambassader och att vi är tydliga med vad tryckfriheten innebär, säger hon.

– Genom att vara väldigt tydliga med det här hjälper vi Danmark.

Utrikesdapartementet kommer också att stärka dialogen med de nätverk man har i de muslimska länderna, enligt pressekreteraren Anders Ericsson.

I Sverige har Laila Freivalds idag tagit kontakt med Svenska Muslimska rådet och hon ska också i veckan träffa ambassadörerna från de muslimska ländernas.

Partiledarna eniga

Efter mötet var alla partiernas representanter nöjda, och pekade på den breda enighet som finns.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund, som hade efterlyst ett initiativ från regeringen, var nöjd med att utrikesminister Freivalds hade haft överläggningar med det muslimska rådet.

Även fp-ledaren Lars Leijonborg, som talat om ett gemensamt uttalande, tyckte att han hade fått gehör för sina synpunkter.

Simone Söderhjelm, TT