Sverige ska ansluta sig till nytt försvarssamarbete

”Sverige skulle inte stå passivt om ett grannland drabbas”

Sverige förhandlar just nu med Nato om anslutning till ett nordiskt luftövervakningssamarbete.

Målet med systemet, som kan komma att omfatta de baltiska länderna, är bland annat att kunna ”hantera incidenter i Norden”, uppger försvarminister Sten Tolgfors (M).

– Sverige skulle inte stå passivt om ett grannland i Norden eller EU drabbas av kris eller angrepp, skriver Tolgfors på DN Debatt.

Sten Tolgfors skriver om det nya luftövervakningssamarbetet och försvarspolitikens nya inriktning i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Enligt försvarsministern skulle Sverige ”inte stå passivt” om exempelvis ett EU-land drabbas av kris eller angrepp.

”Kan vara miltärt”

– Sverige är militärt alliansfritt, det vill säga inte med i någon militär allians. Men det är knappast tillräckligt att beskriva ett lands säkerhetspolitik genom att säga vad landet inte är. Så vad är Sverige? Sverige är ett land som bygger säkerhet tillsammans med sina grannar i Norden och EU, skriver Tolgfors på DN Debatt.

– Det går inte att se en situation där en militär konflikt i vårt närområde skulle drabba endast ett av länderna. Sverige skulle inte stå passivt om ett grannland i Norden eller EU drabbas av kris eller angrepp. Vi utgår från att de inte skulle stå passiva om Sverige drabbas. Vi ska därför förbereda oss för att efter egna politiska beslut kunna ta emot och ge stöd, som också kan vara militärt, skriver Tolgfors.

Samtidigt förhandlar Sverige just nu med Nato, Finland och Norge om anslutning till Nato- och Partnerskap För Fred-samarbetet ASDE (Air Situation Data Exchange).

”Hantera incidenter”

– Målet är ett gemensamt nordiskt luftövervakningssamarbete, som även kan omfatta de baltiska staterna. Genom gemensam luftlägesinformation skulle förmågan att hantera incidenter i Norden liksom möjligheterna till gemensamma flygövningar stärkas, skriver Tolgfors.

Enligt en PM från försvarsdepartementet bemyndigade regeringen den 26 juni 2008 Försvarsmakten ”att förhandla avtal om svensk anslutning till ASDE”.

Natos beslutande organ North Atlantic Council (NAC) beslutade i förrförra veckan att Sverige får ansluta sig till ASDE, och nu har förhandlingar med Norge och Nato inletts.

När förhandlingarna avslutats kommer regeringen slutligen fatta beslut om huruvida Sverige ska ansluta sig till ASDE.

Sverige närmare Nato
Publisert: