– Jakten bara till för att skapa acceptans

avOlof Jönsson

NYHETER

Vargforskare: Syftet har missuppfattats

Det är för att lokalbefolkningen ska acceptera vargen som den jagas – inte för att minska inaveln.

Det hävdar vargforskaren Olof Liberg.

Miljöminister Andreas Carlgren menar dock att jakten är nödvändig.

Olof Liberg är koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv. Han pekar på en felaktig uppfattning om vargjaktens syfte.

Enligt TT har bland annat miljöminister Andreas Carlgren framfört att jakten är nödvändig på grund av att den svenska stammen är extremt inavlad. Han har tryckt på att många vargar har skador på ryggkotor, hjärta och njurar.

Men Liberg menar att licensjakt inte löser den svenska vargens problem.

– Jakten hjälper inte vargarna. Jakten handlar mer om att skapa acceptans för vargarna bland lokalbefolkningen.

Försvarar jakten

Miljöminister Andreas Carlgren försvarar jakten men håller med om att delar av debatten bygger på missförstånd.

– Det krävs krafttag för att säkra vargens överlevnad och samtidigt få acceptans för politiken, och då måste alla våra åtgärder ses som en helhet, säger Carlgren.

Han vidhåller dock att jakten i sig är bra för vargstammen.

– Vargstammens förmåga att reproducera sig är hotad. Det säger alla forskare. Då är det inte meningsfullt att låta den nuvarande stammen av genetiskt svaga individer växa okontrollerat.

Eftersom regeringen satt ett tak på 210 svenska vargar menar han dessutom att jakten krävs för att kunna föra in nya vargar som kan tillföra färskt blod och minska inavlen.

Inga allvarliga fel

Aftonbladet rapporterade i dag att ingen av de 28 vargar som skjutits i licensjakten har några tecken på inavel. De missbildningar som hittats har inte varit så allvarliga för vargarna själva.

Enligt Olof Lidberg har vargarna i de flesta fall kunnat leva fullt normala liv. Och frekvensen av missbildningar har sannolikt inte varit extremt hög – troligen bara något högre än hos en normal population.

– Miljöministern har helt rätt i att inaveln är svår. Det behövs nya vargar. Men de skador han pratar om är inte de allvarligaste. Det verkligt allvarliga är att kullstorleken minskar.

Bortskurna testiklar

Idag rapporterade också TV 4 Uppsala att några av de vargar som skjutits under den senaste jakten saknar sina testiklar. De har av misstag skurits bort av jägarna innan djuren skickades in.

Skadan gör det svårt att bedöma djurens fortplantningsförmåga och nu kan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inte bedöma om varghannarna har missbildade testiklar som ett resultat av inavel.

– Jägarna har gjort fel. Det här är ett misstag som måste rättas till till kommande jakter, säger Arne Söderberg, samordningsansvarig på SVA.