Svensk hjälp kan skickas till Haiti

Karin Wiklund, pressekreterare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar att Sverige har fått en förfrågan från Förenta nationerna om att delta i en undersökningsgrupp som ska skickas till Haiti.

– Vi är i full gång och arbetar med detta nu. Vi har bland annat sänt ut förfrågningar till de uppskattningsvis tiotalet personer som kan vara aktuella för att ingå i FN-teamet.

Det rör sig främst om svenskar som kan vara beredda att arbeta med IT-stöd, för att undersökningsgruppen ska kunna kommunicera med Förenta nationerna och inbördes när den väl är på plats i det katastrofdrabbade området – dit den kan ta sig med mycket kort varsel. Väl i Haiti är uppgiften att ta reda på vilka hjälpinsatser som behövs.

USA har erbjudit direkt hjälp

– När vi vet vilka som kan ställa upp i en undersökningsgrupp skickar vi den informationen till FN som sedan ger besked om svenskarnas insatser behövs, berättar Wiklund.

Med tanke på de långa avstånden mellan Sverige och Haiti tror MSB:s pressekreterare att det inte kommer att bli aktuellt med någon direkt, svensk insats i sök- och räddningsarbetet. Det blir snarare en fråga för länderna i regionen, och USA har redan erbjudit sådan hjälp.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM