Regelbok: Så uppför sig en talibankrigare

NYHETER

Självmordsbomber får bara användas mot viktiga mål.

Fångar får bara dödas om mulla Omar ger tillåtelse.

Nu sammanställer Afghanistans talibaner sina regler i en handbok.

Foto: ALL OVER PRESS/GETTY IMAGES
Mulla Omar.

Det är tv-kanalen Al Jazeera som har kommit över talibanernas nedpräntade regelverk. Boken ses som ett tydligt försök från talibanernas ledare mulla Omar att centralisera rörelsen.

Fram tills nu har befäl inom den militanta talibanrörelsen haft en relativt hög grad av självstyre och kunnat operera utan insyn från den högsta ledningen, säger Al Jazeeras korrespondent i Afghanistan James Bays.

Nu riskerar den som agerar på eget bevåg att bannlysas.

Boken sammanfattar i 67 artiklar vad en talibankrigare får och inte får göra. Enligt Al Jazeera delas böckerna ut till alla medlemmar i den militanta organisationen.

I ett kapitel om självmordsbomber står det att civila dödsoffer i så stor utsträckning som möjligt ska undvikas. Dessutom är det bara mycket viktiga mål som får utsättas för självmordsattacker.

”En krigares liv får inte offras på någonting mindre viktigt”, står det i boken.

Det finns nu tydliga riktlinjer för hur talibanerna kommer att behandla sina fångar också.

En fånge får inte torteras eller dödas utan tillåtelse från högste ledaren mulla Omar. Att släppa fångar i utbyte mot pengar är strängt förbjudet.

Enligt Aljazeera ska talibanerna alltid sträva efter att vinna över lokalbefolkningen på sin sida. Därmed ska attacker i närområdet undvikas så långt som möjligt om det finns risk för civila skador.