Nyheter

Höjd i stället för sänkt skatt

NYHETER

Den utlovade skattesänkningen blev en skattehöjning för många av landets småföretagare. Lantbrukarnas riksförbund (LRF), med 90 000 små medlemsföretag, vill ha en ändring.

Från och med årsskiftet sänkte regeringen företagens sociala avgifter med en procentenhet. Men de egenföretagare som valt att ha en längre karenstid än en dag fick i stället avgiften höjd.

Som egenföretagare kan man välja hur många karensdagar man vill ha, 1, 3 eller 30 dagar. Längre karenstider ger lägre avgifter till sjukförsäkringen.

Höjda avgifter

För de företagare som har valt 3 eller 30 karensdagar har Försäkringskassan valt att höja avgiften från årsskiftet. Det ger dem högre i stället för lägre sociala avgifter i år jämfört med i fjol.

– Egenföretagarna med mer än tre karensdagar har fått en höjning i stället för den sänkning som var utlovad, säger Lars-Göran Pettersson, styrelseordförande i LRF.

Av LRF:s medlemsföretag har omkring 73 procent valt en karenstid längre än tre dagar och de får nu en skattehöjning på mellan 50 och 75 miljoner kronor, enligt LRF:s beräkningar.

– Vi informerade finansdepartementet redan förra veckan och utgår från att detta är en lapsus från Försäkringskassans sida som regeringen måste rätta till. Men vi har ännu inte hört något, säger Pettersson.

”Mer rättvis”

Men på Försäkringskassan, som varje år lägger fast vilka egenavgifter som ska läggas på företagare som har längre karenstider, förklarar man att avgiften inte har höjts för egenföretagande som kollektiv. I stället har den blivit mer rättvis.

– De som väljer en dag, 200 000 av 300 000, har tidigare betalat alldeles för mycket i förhållande till de som väljer 3 dagar eller 30 dagar, säger Gunnar Johansson, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, till TT.

– Avsikten har inte varit att höja för kollektivet utan att göra det mer rättvist, säger Johansson.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Vita tänder i sommar? Köp smidig tandblekning här – resultat på 30 minuter.

Dentway

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter