Klyftan ökar mellan rika och fattiga

Skillnaden blir allt större mellan rika och fattiga.

Enligt en ny LO-rapport är det de sjuka, arbetslösa och de med sjukersättning som är de stora förlorarna.

De senaste åren har risken att de hamnar i fattigdom fördubblats.

Mellan 1991 och 2007 har de rikaste tio procenten i landet ökat sina disponibla inkomster med 88 procent.

För de fattigaste tio procenten var ökningen 15 procent.

Och arbetslösa och sjuka halkar efter dramatiskt.

Det visar en ny LO-rapport om inkomstutvecklingen. Enligt den har förvärvsarbetandes inkomster realt ökat med i snitt 3,3 procent om året under de senaste sex åren. Och det är ingen större skillnad mellan arbetare och tjänstemän.

Men sjuka, arbetslösa och de med sjukersättning (tidigare förtidspension) har bara ökat sina inkomster med i snitt 0,86 procent om året under samma period. Studerande har fått i genomsnitt 1,26 procent om året.

”Resultatet av ett politiskt val”

– Utvecklingen under de gångna åren har i stor grad omfördelat från dem som inte kan arbeta och från dem som vill studera till dem som förvärvsarbetar, skriver LO:s utredare Anna Fransson och arbetslivschefen Irene Wennemo på Dagens Nyheters debattsida.

Bland sjuka, arbetslösa och pensionärer har risken att hamna i fattigdom fördubblats från 8 till 16 procent från 2002 till 2007. Som fattiga räknas människor vars inkomst är lägre än 60 procent av medianinkomsten.

– Den borgerliga regeringen har haft som uttryckligt mål att öka de ekonomiska drivkrafterna till arbete genom försämringar i denna grupp. Under den förra socialdemokratiska regeringen skedde en liknande utveckling genom att ersättningsnivåerna sänktes, skriver Fransson och Wennemo.

De ökade inkomstskillnaderna är resultatet av ett politiskt val, konstaterar de och skriver att allt pekar på att skillnaderna har ökat ännu mer sedan 2007.

Lönerna ökar snabbare än bidrag

Olof Bäckman, docent i sociologi och forskare på Institutet för Framtidsstudier, säger att rapporten inte innehåller några större överraskningar.

– Att inkomstskillnaderna ökar är något som pågått de senaste 25-30 åren. Men det nya är att fattigdomen ökar snabbare bland de som inte arbetar, säger han till Aftonbladet.

Han menar att kapitalinkomster kan förklara en del av de vidgade klyftorna, men inte allt.

– Främst beror det nog på att bidragen räknas upp mot prisökningarna, men lönerna ökar snabbare än priserna, säger Bäckman.

Publisert: