Wanja avgår inte frivilligt

Lundby-Wedin: Det är bara LO:s medlemmar som kan avsätta mig

”jag har ett stöd”  LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har tillbringat helgen på familjens sommar­ställe i Stockholms skärgård, där Aftonbladet träffade henne. I dag fortsätter diskussionerna med LO:s styrelse. ”Det är klart att mitt förtroende är naggat i kanten bland medlemmarna”, säger hon. ”Men att lämna nu skulle jag inte göra av egen kraft.”
”jag har ett stöd”  LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har tillbringat helgen på familjens sommar­ställe i Stockholms skärgård, där Aftonbladet träffade henne. I dag fortsätter diskussionerna med LO:s styrelse. ”Det är klart att mitt förtroende är naggat i kanten bland medlemmarna”, säger hon. ”Men att lämna nu skulle jag inte göra av egen kraft.”

Wanja Lundby-Wedin har inga planer på att avgå som LO-ordförande efter AMF-skandalen.

Det stod klart när

Aftonbladet träffade henne i går.

–?Ingen annan än LO:s medlemmar kan avsätta mig, säger Lundby-Wedin.

Efter det snabbinkallade mötet med LO-styrelsen i går meddelade Wanja Lundby-Wedin att hon avgår från sina styrelseuppdrag i AMF, Afa och Aftonbladet. I stället ska hon fokusera på att jobba för medlemmarna i den pågående finanskrisen.

Påverkades beslutet på något sätt av att Mona Sahlin har sagt att du borde avgå från AMF?

–?Nej, jag hade bestämt det redan innan. Men jag ville presentera det för styrelsen först innan jag gick ut med det.

”Naggat i kanten”

När Aftonbladet träffade Wanja Lundby-Wedin i går gjorde hon dock klart att hon inte tänker avgå som LO-ordförande.

–?Jag känner att jag har ett stöd, men det är klart att mitt förtroende är naggat i kanten bland medlemmarna. Att lämna nu skulle jag inte göra av egen kraft.

Du har inte fått några signaler från ledningen i något av LO-förbunden om att du bör avgå?

–?Nej. Under mötet frågade vi runt om hur förbunden såg på situationen. Jag vill inte säga vad de sa. Det får de stå för själva. Men jag känner inte i dag att det handlar om att jag inte har förbundets förtroende.

”LO bestämmer”

Wanja Lundby-Wedins agerande i AMF-skandalen anges som ett huvudskäl till Socialdemokraternas rekordlåga opinionssiffror.

–?Egentligen kan man hoppas på att det är så. För då kommer siffrorna att vända upp igen när man tydligt kan se att det som hänt inom AMF inte handlar om att LO inte har agerat i linje med sina värderingar. Men jag tror inte att förklaringen till de låga siffrorna är så enkel.

Kan Mona Sahlin bestämma att du ska avgå som LO-ordförande?

–?Nej, absolut inte!

Kan trycket från socialdemokratin påverka dig på ett personligt plan att vilja avgå?

–?Nej, jag vet vilka som är mina uppdragsgivare och det är LO-förbundens medlemmar. Det är ingen annan som kan avsätta mig. Då skulle inte vår demokrati fungera.

Publisert: